Зміст

Консультант

Постійна сухість у роті: діагностика та лікування Хоча справжня поширеність постійної сухості в роті (ксеростомії) точно не відома, епідеміологічні дані вказують, що вона трапляється щонайменше в 5% дорослих осіб.

Ювенільний ревматоїдний артрит. застосування метотрексату для базової терапії Основною метою терапії хворих на ювенільний ревматоїдний артрит є швидке досягнення контролю над захворюванням, запобігання незворотним змінам у пошкоджених суглобах та забезпечення нормальної фізичної активності.

Пролежні Про масштаби проблеми свідчить той факт, що у США кошти на лікування пролежневих виразок сягають мільярда доларів щороку.

МЕДИЦИНА, ЯКА БАЗУЄТЬСЯ НА ДОКАЗАХ

Абортований інфаркт міокарда (переривання інфаркту міокарда) і невиправдана фібринолітична терапія: догоспітальна фібринолітична терапія на противагу госпітальній із застосуванням автоматизованого на противагу встановленому кардіологом електрокардіографічному діагнозу інфаркту міокарда Було проведено багато досліджень стосовно важливості зменшення проміжку часу між початком болю і фібринолізом у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда, що розвивається.

Лікування суправентрикулярних тахіаритмій (Продовження)

Результати п’ятирічного багатоцентрового відкритого дослідження безпеки лікування хворих з глаукомою латанопростом як додатковим препаратом

РАНДОМІЗОВАНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Рандомізоване контрольоване дослідження послідовного застосування внутрішньовенного і перорального моксифлоксацину на противагу пероральному ко-амоксиклаву з або без кларитроміцину в пацієнтів з позагоспітальною пневмонією, що потребує первинного парентерального лікування (закінчення)

Переносимість довготривалого лікування лерканідипіном на противагу амлодипіну і лацидипіну у гіпертензивних пацієнтів літнього віку

У ФОКУСІ УВАГИ ОНКОЛОГІВ

Якість життя у групах лікування гозереліном на противагу лікуванню комбінацією циклофосфаміду + метотрексат + фторурацил у жінок у віці до менопаузи або близькому до неї з раннім раком грудної залози і залученням лімфатичних вузлів: група дослідників застосування препарату золадекс при ранньому раку грудної залози

Листопад
2004
Том XVII
Число 5