Зміст

Консультант

Лікування міастенії Міастенію, колись дуже важке і часто летальне захворювання, нині можна лікувати певними, відносно безпечними й ефективними препаратами.

Негоспітальна пневмонія в дітей Негоспітальна пневмонія належить до найчастіших серйозних інфекцій у дітей, її частота в Європі та Північній Америці становить 34–40 випадків на 1000 дітей.

МЕДИЦИНА, ЯКА БАЗУЄТЬСЯ НА ДОКАЗАХ

Лікування інфаркту міокарда з елевацією сегмента ST. Сучасний огляд досліджень застосування черезшкірного коронарного втручання разом із тромболітиками і рекомендацій АКК/ААС щодо лікування STEMI

Фібриноліз у разі інфаркту міокарда з елевацією сегмента ST: проблема в часі Успішне лікування гострого інфаркту міокарда з елевацією сегмента ST (STEMI) вимагає швидкої і перманентної реперфузії інфаркт-залежної коронарної артерії.

Консенсус щодо застосування інгібіторів ангіотензин-перетворюючого ферменту при серцево-судинних захворюваннях

Атенолол при артеріальній гіпертензії: чи мудрий це вибір?

Чи можна говорити про “ефект класу” стосовно позитивного впливу
β-адреноблокаторів на серцево-судинний прогноз?

Меропенем: огляд застосування при лікуванні інтраабдомінальних інфекцій

Вплив макролідових антибіотиків на розвиток резистентності мікрофлори рота в дітей Поява антибіотикорезистентності у поширених патогенів дихальних шляхів ускладнила лікування інфекцій верхніх і нижніх дихальних шляхів за останнє десятиріччя, особливо в дітей.

VADEMECUM

Комбінована терапія інгібітором ЦОГ-2 мелоксикамом і антиалергічними препаратами при полінозах Результати дослідження засвідчують позитивну роль селективних інгібіторів ЦОГ-2 в лікуванні важких полінозів і допомагають зрозуміти комплексний механізм запального процесу, який трапляється при полінозі та інших алергічних реакціях 1 типу.

Екологічний контроль шлунково-кишкового каналу: пробіотики, пребіотики, функціональна їжа

КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Порівняння впливу каберголіну і бромокриптину на рівень пролактину у хворих з гіперпролактинемією

НА ЗАКІНЧЕННЯ НОМЕРА

Косметичне омолоджуюче лікування

Березень
2005
Том XVIII
Число 3