Зміст

Консультант

Синдром неспокійних ніг

Протимікробна терапія інфекцій у відділеннях інтенсивної терапії. Роль лікаря-інфекціоніста Нозокоміальні інфекції — найчастіше ускладнення серед госпіталізованих пацієнтів. Нині в 5–10% хворих, госпіталізованих у лікарні невідкладної допомоги, виникає одна або більше інфекцій.

МЕДИЦИНА, ЯКА БАЗУЄТЬСЯ НА ДОКАЗАХ

Рекомендації з діагностики та лікування артеріальної гіпертензії 2007 року Унаслідок важливості субклінічного ураження органів, як проміжної стадії в континуумі судинного захворювання і визначального елемента загального серцево-судинного ризику, слід ретельно шукати ознаки поліорганного ураження.

РАНДОМІЗОВАНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Порівняння вориконазолу з амфотерицином B для первинної терапії інвазивного аспергільозу Інвазивний аспергільоз — серйозне інфекційне ускладнення в пацієнтів із тривалою нейтропенією та у хворих після трансплантації органів.

Виживання і безпека при прийомі екземестану на противагу тамоксифену після 2–3 років лікування тамоксифеном: міжгрупове рандомізоване контрольоване дослідження екземестану

VADEMECUM

Антимікробна монотерапія інтраабдомінальних інфекцій можлива Інтраабдомінальна інфекція належить до небезпечних захворювань, що реально загрожують життю пацієнта.

Найчастіші запитання про лікування поліпозу носа Лікування поліпозу носа належить до складних завдань і часто є викликом для лікаря, який займається захворюваннями носа та приносових пазух.

На закінчення номера

Психічне захворювання Фрідріха Ніцше: нейросифіліс чи лобно-скронева деменція? Більш ніж сторіччя після своєї смерті Фрідріх Ніцше залишається, можливо, найсуперечливішою фігурою в історії європейської культури.

Серпень
2007
Том XXIII
Число 2