Зміст

Консультант

Доказовий огляд терапевтичних стратегій хвороби Паркінсона. Директиви об’єднаної робочої групи Європейської федерації неврологічних товариств (EFNS) і Європейської секції Товариства рухових розладів (MDS-ES)

Лікування невідкладних станів у гематології та онкології Враховуючи тенденцію до амбулаторного лікування онкологічних захворювань та поліпшення виживання цієї когорти пацієнтів, сімейні лікарі все частіше будуть змушені лікувати невідкладні стани, пов’язані з наявністю злоякісної пухлини.

Порівняння лінезоліду з тейкопланіном для лікування запідозрених або підтверджених грампозитивних інфекцій Протягом останніх 20 років грампозитивні коки знову стали провідними збудниками нозокоміальних інфекцій.

МЕДИЦИНА, ЯКА БАЗУЄТЬСЯ НА ДОКАЗАХ

Блокатори кальцієвих каналів у спектрі антигіпертензивних середників Блокатори кальцієвих каналів відіграють багато терапевтичних ролей на доповнення до лікування гіпертензії, включаючи позитивний вплив при стенокардії, надшлуночкових аритміях, а, зокрема, німодипін — при лікуванні субарахноїдального крововиливу.

VADEMECUM

Алергічний риніт: шість кроків разом із пацієнтом

Рекомендації з лікування важкого сепсису й септичного шоку Незважаючи на значні досягнення інтенсивної терапії, захворюваність на сепсис зростає, а летальність залишається стабільно високою.

Обстеження хворих із синкопальними станами. Рекомендації Американської кардіологічної асоціації та Фундації американської колегії кардіологів Синкопе — транзиторна втрата свідомості — є поширеною клінічною проблемою. Найбільш поширені причини синкопе мають серцево-судинне походження.

Метаболічні ефекти атенололу та карведилолу в пацієнтів з м’якою та помірною артеріальною гіпертензією та метаболічним синдромом Поєднання серцево-судинних захворювань, таких як артеріальна гіпертензія, ішемічна хвороба серця, та різних метаболічних порушень давно привернуло увагу клініцистів.

На закінчення номера

Хвороби Іммануїла Канта

Лютий
2007
Том XXII
Число 2