Зміст

Консультант

Нейропатія лицевого нерва Найпоширенішими причинами раптового розвитку однобічної слабості мімічних м’язів є інсульт і нейропатія лицевого нерва.

Діагностика й інвазивне лікування атеросклеротичного стенозу сонних артерій Ендартеректомія сонних артерій є добре вивченим і доведеним втручанням для зниження ризику інсульту в дібраних пацієнтів. Стентування сонних артерій є перспективною методикою, але потрібні додаткові дані рандомізованих досліджень.

Здуття живота при функціональних шлунково-кишкових захворюваннях — епідеміологія і можливі механізми Здуття живота є надзвичайно частим явищем при функціональних шлунково-кишкових захворюваннях, і багато пацієнтів розцінюють його як особливо набридливий симптом.

МЕДИЦИНА, ЯКА БАЗУЄТЬСЯ НА ДОКАЗАХ

Неседативні антигістамінні препарати у лікуванні хронічної ідіопатичної кропив’янки Хронічна ідіопатична кропив’янка проявляється спонтанними поширеними пухирями, які з’являються щодня або майже щодня протягом ≥ 6 тижнів. Поширеність ХІК становить 0,5% усієї популяції.

РАНДОМІЗОВАНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Нижча доза гормонів — кращий контроль циклу У цій статті обговорюється вплив НоваРингу® на контроль циклу згідно з результатами великого клінічного дослідження й у порівнянні з пероральним контрацептивом.

VADEMECUM

У пошуках комфортного лікування інфекцій у жінок Запальні захворювання малого таза в жінок є проявами різноманітних інфекцій. Поширеність їх висока, а наслідки часто радикально змінюють репродук­тивне здоров’я жінки.

У ФОКУСІ УВАГИ ОНКОЛОГІВ

Антагоністи РЕФР у лікуванні раку У цій статті узагальнено механізм дії інгібіторів РЕФР, наведено клінічні докази їх протиракової активності і переглянуто сучасні і дискусійні клінічні питання їх оптимального застосування в лікуванні хворих на рак.

На закінчення номера

Дерматологічне захворювання Карла Маркса

Як написати резюме

Серпень
2008
Том XXV
Число 2