Зміст

КОНСУЛЬТАНТ

Сучасна тактика при гострому середньому отиті в дітей

Діагностика та лікування деяких небезпечних захворювань із дерматологічною симптоматикою, які потребують невідкладної медичної допомоги

У ФОКУСІ УВАГИ ОНКОЛОГІВ

Цисплатин плюс цетуксимаб в лечении рецидивирующего и персистентного рака шейки матки

VADEMECUM

Політика щодо конфлікту інтересів та його розкриття у медичних журналах

КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ

48-річна жінка з кардіоміопатією

Березень
2012
Том XXXII
Число 3