Зміст

КОНСУЛЬТАНТ

Протеїнурія в дітей

У ФОКУСІ УВАГИ ОНКОЛОГІВ

Схема FOLFIRI плюс цетуксимаб по сравнению со схемой FOLFIRI плюс бевацизумаб в первой линии лечения пациентов с метастатическим колоректальным раком — подгрупповой анализ пациентов с определенным статусом гена KRAS: мутированные опухоли в рандомизированном немецком исследовании AIO KRK-0306

КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ

67-річна жінка з персистентною формою фібриляції передсердь

НАВЧАЛЬНІ ФІЛЬМИ

Штучна вентиляція легень під позитивним тиском з використанням маски і дихального мішка з клапаном (відео, 13 хв.).

НА ЗАКІНЧЕННЯ НОМЕРА

Хвороба і смерть Едуарда Мане

Травень
2012
Том XXXII
Число 5