Зміст

КОНСУЛЬТАНТ

Ефективність і безпека психофармакологічних ліків при психіатричних проявах неврологічних захворювань

Судинний паркінсонізм

Диференціальна діагностика етіології незначного підвищення рівня печінкових трансаміназ

У ФОКУСІ УВАГИ ОНКОЛОГІВ

Еженедельное назначение паклитаксела при адъювантном лечении рака молочной железы

Профилактика индуцированной химиотерапией фебрильной нейтропении посредством использования гранулоцит-колониестимулирующих факторов: где мы находимся в настоящее время?

НА ЗАКІНЧЕННЯ НОМЕРА

Консультації медичного правника. Оплата курсів/відряджень лікарям загальної практики — сімейним лікарям

Червень
2013
Том XXXIV
Число 6