Зміст

КОНСУЛЬТАНТ

Тромбоцитопенія

ВІЗУАЛІЗАЦІЙНІ МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ

Ехокардіографічні методи оцінки систолічної функції та функціональних резервів лівого шлуночка в пацієнтів з тяжкою мітральною недостатністю

КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ

Пацієнтка з важкою ревматичною мітрально-аортальною вадою серця (відео, 6 хв 53 с). Пацієнт з віковим дегенеративним кальцинозом аортального клапана (відео, 5 хв 45 с).

КОРИФЕЇ МЕДИЦИНИ

Жозеф Бабінський

НА ЗАКІНЧЕННЯ НОМЕРА

Система охорони здоров’я в Японії

Листопад
2013
Том XXXV
Число 5