Зміст

КОНСУЛЬТАНТ

Диференціальна діагностика об’ємних утворів придатків матки

ФУНДАМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Боковий аміотрофічний склероз — сучасні погляди на патогенез

VADEMECUM

Тимпанометрія. Рекомендації Британського товариства аудіології (2013)

Мітральна недостатність: оцінювання методом черезстравохідної ехокардіографії

КОРИФЕЇ МЕДИЦИНИ

Уго Черлетті

На закінчення номера

Реформа охорони здоров’я: про реальність

Січень
2018
Том XLIII
Число 1