ЗМІСТ

О.О.Фільц, О.Л.Kулик, Ю.О.Євченко, Н.О.Ришковська

Пограничні (borderline) розлади: історія питання, власна концепція і терапевтичні пропозиції

Н.І.Долішня

Афект-орієнтована патологія пацієнтів із пограничними (borderline) розладами. Терапевтичний підхід

О.І.Мироненко, О.В.Ткачова, Д.О.Мироненко

Досвід комбінованої терапії пацієнтів з пограничним (borderline) розладом з переважанням обсесивно-компульсивної та імпульсивної симптоматики

Р.В.Kечур, О. О. Фільц

Соматоформні розлади у пограничних (borderline) пацієнтів (структура особистості, синдромальна приналежність та синдромоспецифічне лікування)

Ю.О.Євченко

Деперсоналізація при межовому та шизотипальному розладах особистості: клініко-психофармакологічні кореляції