Содержание

КОНСУЛЬТАНТ

Гіпертрофія лівого шлуночка: серцево-судинний фактор ризику, якому приділяють недостатньо уваги

В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ ОНКОЛОГОВ

Цетуксимаб плюс иринотекан, фторурацил и лейковорин в первой линии лечения метастатического колоректального рака: обновленный анализ общей выживаемости в зависимости от мутационного статуса генов KRAS и BRAF опухоли

КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ

25-річний чоловік, який має скарги на задишку і ортостатичне запаморочення

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

Клінічне дослідження дронедарону передчасно зупинено внаслідок виникнення надмірної кількості серцево-судинних подій при постійній формі фібриляції передсердь

В ОКОНЧАНИЕ НОМЕРА

Скандал, пов’язаний із препаратом Медіатор, викликав бурю у французькому медичному середовищі

Июль
2011
Том XXXI
Номер 1