У ФОКУСІ УВАГИ ОНКОЛОГІВ

Протоколи лікування раку голови і шиї

M. М. Stevenson, J. Anand, C. D. Braden, J. E. Harris
National Comprehensive Cancer Network Head and Neck Cancers V 1.2012.
Available at http://www.nccn.org. Accessed May 12, 2013

mini ad

Протоколи лікування

У статті наведено протоколи лікування раку ротової порожнини, глотки, гортані і носоглотки, включно з узагальненою терапією першої лінії залежно від стадії; хіміопроменевої терапії та індукційної хіміотерапії при місцево-поширеному раку; а також хіміотерапії першої, другої і третьої лінії при метастатичному або рецидивному раку.

Узагальнені рекомендації щодо лікування раку ротової порожнини, глотки і гортані

 • План лікування для пацієнтів з будь-якою стадією хвороби слід обговорити на багатодисциплінарних конференціях з участю ЛОР-хірургів, променевих терапевтів і хіміотерапевтів
 • В дібраних пацієнтів з поширеним або метастатичним раком можна виконувати хірургічні операції з метою видалення первинної пухлини залежно від відповіді на терапію першої лінії

Хірургічне лікування або променева терапія при ранньому або локалізованому раку (ротової порожнини, глотки, гортані)[1, 2]

Стадії I-II:

 • Первинним лікуванням раку ротоглотки є хірургічна операція або радикальна променева терапія
 • Хірургічному методу віддають перевагу, за винятком деяких пацієнтів з раннім раком губи, ретромолярного трикутника і м’якого піднебіння
 • Променевій терапії віддають перевагу в пацієнтів, які можуть не перенести хірургічної операції
 • Доза променевої терапії залежить від розміру пухлини; однак для пухлин у ранніх стадіях можна з аналогічними результатами застосовувати дози 66–74 Гр (2,0 Гр/фракцію; щоденно з понеділка по п’ятницю, 7 тижнів)

Хіміотерапія з променевою терапією при місцево-поширеному раку (ротової порожнини, глотки, гортані)

Стадії III-IVB[1, 2]

 • Над застосуванням хірургічного методу можна розмірковувати при місцево-поширеному раку; однак радикальна променева терапія, синхронна хіміопроменева терапія та індукційна терапія є альтернативними методами лікування в пацієнтів, які не є кандидатами для хірургічного лікування
 • Синхронна хіміопроменева терапія є сучасним стандартом лікування пацієнтів з місцево-поширеним плоскоклітинним раком голови і шиї
 • Хіміотерапію застосовують протягом усього тривання променевої терапії, якщо не вказано інше; в радикальній променевій терапії застосовують дози 66–74 Гр (2,0 Гр/фракцію; щоденно з понеділка по п’ятницю, 7 тижнів)
 • Стандартною дозою синхронної хіміопроменевої терапії є ≥70 Гр (2,0 Гр/фракцію)
 • Доза післяопераційної становить 60–66 Гр (2,0 Гр/фракцію); оптимальним інтервалом між резекцією і післяопераційною променевою терапією є ≤6 тижнів
 • Рішення про лікування пацієнтів з застосуванням синхронної хіміопроменевої терапії замість хірургічної операції, променевої терапії чи хіміотерапії має приймати багатодисциплінарна команда спеціалістів (з залученням хіміотерапевта, променевого терапевта і ЛОР-хірурга)

Прийнятні схеми хіміотерапії для первинної системної терапії одночасно з променевою терапією:

 • Цисплатин 100 мг/м2 в/в в дні 1, 22 і 43[1, 2, 3, 4] або 40–50 мг/м2 в/в щотижня протягом 6–7 тижнів[5] або
 • Цетуксимаб 400 мг/м2 в/в, ударна доза 1 тиждень до початку променевої терапії, потім 250 мг/м2 щотижня (застосовують премедикацію з дексаметазоном, дифенгідраміном і ранітидином)[6, 7] або
 • Цисплатин 20 мг/м2 в/в в день 2 щотижня протягом 7 тижнів плюс паклітаксел 30 мг/м2 в/в в день 1 щотижня протягом до 7 тижнів[8] або
 • Цисплатин 20 мг/м2/день в/в в дні 1–4 і 22–25 плюс 5-ФУ 1000 мг/м2/день шляхом постійної в/в інфузії в дні 1–4 і 22–25[9, 10, 11] або
 • 5-ФУ 800 мг/м2 шляхом постійної в/в інфузії в дні 1–5, коли застосовують променеву терапію, плюс гідроксисечовина 1 г перорально кожні 12 год (11 доз на цикл); хіміотерапію і променеву терапію застосовують через тиждень до сумарної кількості 13 тижнів[8] або
 • Карбоплатин 70 мг/м2/день в/в в дні 1–4, 22–25 і 43–46 плюс 5-ФУ 600 мг/м2/день шляхом постійної в/в інфузії в дні 1–4, 22–25 і 43–46[12] або
 • Карбоплатин ППК 1,5 в/в в день 1 щотижня плюс паклітаксел 45 мг/м2 в/в в день 1 щотижня[13] (див. також калькулятор дози ППК для карбоплатину [формула Калверта])

Прийнятні схеми хіміотерапії в пацієнтів, які отримують післяопераційну синхронну хіміопроменеву терапію:

 • Цисплатин 100 мг/м2 в/в в дні 1, 22 і 43[3, 4] або 40–50 мг/м2 в/в щотижня протягом 6–7 тижнів [5]

Індукційна хіміотерапія при місцево-поширеному раку (ротової порожнини, глотки, гортані)

Стадії III-IVB:

 • Індукційну хіміотерапію переважно застосовують в пацієнтів з раком III-IVB стадій з метою зменшення первинної пухлини і підготовки до планової операції або променевої терапії
 • Рішення про лікування пацієнтів з застосуванням індукційної хіміотерапії замість синхронної хіміопроменевої терапії, хірургічної операції, променевої терапії чи лише хіміотерапії має приймати багатодисциплінарна команда спеціалістів (з залученням хіміотерапевта, променевого терапевта і ЛОР-хірурга) [1, 2]

Прийнятні схеми індукційної хіміотерапії:

 • Доцетаксел 75 мг/м2 в/в в день 1 плюс цисплатин 100 мг/м2 в/в в день 1 плюс 5-ФУ 100 мг/м2/день шляхом постійної в/в інфузії в дні 1–4 кожні 3 тижні протягом 3 циклів; через 3–8 тижнів карбоплатин ППК 1,5 в/в щотижня протягом до 7 тижнів під час променевої терапії; через 6–12 тижнів – хірургічна операція, якщо це можливо[14, 15] або
 • Доцетаксел 75 мг/м2 в/в в дні 1 плюс цисплатин 75 мг/м2 в/в в день 1 плюс 5-ФУ 750 мг/м2/день шляхом постійної в/в інфузії в дні 1–4 кожні 3 тижні протягом 4 циклів; через 4–7 тижнів променева терапія; хірургічну операцію можна виконувати до або після хіміотерапії [16]
 • Паклітаксел 175 мг/м2 в/в в день 1 плюс цисплатин 100 мг/м2 в/в в день 2 плюс 5-ФУ 500 мг/м2/день шляхом постійної в/в інфузії в дні 2–6 кожні 3 тижні протягом 3 циклів; потім променева терапія з цисплатином 100 мг/м2 в/в в дні 1, 22 і 43[17]

Хіміотерапія першої лінії при метастатичному або рецидивному раку (ротової порожнини, глотки, гортані)

Стадія IVC:

 • В рекомендації щодо лікування включено схеми монохіміотерапії і комбінованої хіміотерапії
 • Перевагу віддають схемам на основі платини, якщо пацієнти можуть перенести лікування цими препаратами; якщо це неможливо, застосовують монохіміотерапію [1, 2]
 • Нижче в тексті наведено схеми хіміотерапії першої лінії для пацієнтів з метастатичним або рецидивним плоскоклітинним раком голови і шиї (після операції і/або променевої терапії)

Прийнятні схеми хіміотерапії в пацієнтів з метастатичним (невиліковним) раком голови і шиї (якщо не вказано інше, метою є закінчення принаймні 6 циклів):

 • Цисплатин 100 мг/м2 в/в в день 1 кожні 3 тижні 6 циклів плюс 5-ФУ 1000 мг/м2/день шляхом постійної в/в інфузії в дні 1–4 кожні 3 тижні 6 циклів плюс цетуксимаб 400 мг/м2 в/в ударна доза в день 1, потім 250 мг/м2 в/в щотижня до прогресування хвороби (застосовують премедикацію з дексаметазоном, дифенгідраміном і ранітидином)[18] ; або
 • Карбоплатин ППК 5 в/в в день 1 кожні 3 тижні 6 циклів плюс 5-ФУ 1000 мг/м2/день шляхом постійної в/в інфузії в дні 1–4 кожні 3 тижні 6 циклів плюс цетуксимаб в ударній дозі 400 мг/м2 в/в в день 1, потім 250 мг/м2 в/в щотижня до прогресування (застосовують премедикацію з дексаметазоном, дифенгідраміном і ранітидином)[18] ; або
 • Цисплатин 75 мг/м2 в/в в день 1 плюс доцетаксел 75 мг/м2 в/в в день 1 кожен 3 тиждень[19, 20] або
 • Цисплатин 75 мг/м2 в/в в день 1 плюс паклітаксел 175 мг/м2 в/в в день 1 кожен 3 тиждень [21, 22] або
 • Карбоплатин ППК 6 в/в день 1 плюс доцетаксел 65 мг/м2 в/в день 1 кожен 3 тиждень [23] або
 • Карбоплатин ППК 6 в/в в день 1 плюс паклітаксел 200 мг/м2 в/в в день 1 кожен 3 тиждень [24] або
 • Цисплатин 75–100 мг/м2 в/в в день 1 кожен 3–4 тиждень плюс цетуксимаб в ударній дозі 400 мг/м2 в/в в день 1, потім 250 мг/м2 в/в щотижня (застосовують премедикацію з дексаметазоном, дифенгідраміном і ранітидином)[25, 26, 27] ; або
 • Цисплатин 100 мг/м2 в/в в день 1 плюс 5-ФУ 1000 мг/м2/день шляхом постійної в/в інфузії в дні 1–4 кожен 3 тиждень[11, 22, 28, 29, 30] або
 • Метотрексат 40 мг/м2 в/в щотижня (3 тижні дорівнюють 1 циклу)[11, 28] або
 • Паклітаксел 200 мг/м2 в/в кожен 3 тиждень [31, 32] або
 • Доцетаксел 75 мг/м2 в/в кожен 3 тиждень[33, 34, 35] або
 • Цетуксимаб в ударній дозі 400 мг/м2 в/в в день 1, потім 250 мг/м2 в/в щотижня до прогресування (застосовують премедикацію з дексаметазоном, дифенгідраміном і ранітидином)[36]

Схеми хіміотерапії другої і третьої лінії при метастатичному або рецидивному раку (ротової порожнини, глотки, гортані)

Стадія IVC:

 • Хіміотерапію другої лінії застосовують після прогресування хвороби або рецидиву після закінчення першої лінії лікування
 • Хіміотерапію третьої лінії застосовують після прогресування хвороби або рецидиву після закінчення першої і другої лінії лікування
 • Схеми хіміотерапії другої і третьої лінії подібні до схем першої лінії, однак їх застосування приводить до меншої частоти відповіді на лікування і менших переваг у виживанні
 • В пацієнтів слід застосовувати схеми хіміотерапії з препаратами платини, якщо до того вони не отримували хіміотерапію з цими препаратами

Прийнятні схеми хіміотерапії в пацієнтів з рецидивним раком голови і шиї (якщо не вказано інакше, метою є закінчення принаймні 6 циклів):

 • Цисплатин 100 мг/м2 в/в в день 1 кожен 3 тиждень 6 циклів плюс 5-ФУ 1000 мг/м2/день шляхом постійної в/в інфузії в дні 1–4 кожен 3 тиждень 6 циклів плюс цетуксимаб в ударній дозі 400 мг/м2 в/в в день 1, потім 250 мг/м2 в/в щотижня до прогресування (застосовують премедикацію з дексаметазоном, дифенгідраміном і ранітидином)[18] ; або
 • Карбоплатин ППК 5 в/в в день 1 кожен 3 тиждень 6 циклів плюс 5-ФУ 1000 мг/м2/день шляхом постійної в/в інфузії в дні 1–4 кожен 3 тиждень 6 циклів плюс цетуксимаб в ударній дозі 400 мг/м2 в/в в день 1, потім 250 мг/м2 в/в щотижня до прогресування (застосовують премедикацію з дексаметазоном, дифенгідраміном і ранітидином)[19] ; або
 • Цисплатин 75 мг/м2 в/в в день 1 плюс доцетаксел 75 мг/м2 в/в в день 1 кожен 3 тиждень[19] або
 • Цисплатин 75 мг/м2 в/в в день 1 плюс паклітаксел 175 мг/м2 в/в в день 1 кожен 3 тиждень[21, 22] або
 • Карбоплатин ППК 6 в/в в день 1 плюс доцетаксел 65 мг/м2 в/в в день 1 кожен 3 тиждень[23] або
 • Карбоплатин ППК 6 в/в в день 1 плюс паклітаксел 200 мг/м2 в/в в день 1 кожен 3 тиждень[24] або
 • Цисплатин 75–100 мг/м2 в/в в день 1 кожен 3–4 тиждень плюс цетуксимаб в ударній дозі 400 мг/м2 в/в в день 1, потім 250 мг/м2 в/в щотижня до прогресування (застосовують премедикацію з дексаметазоном, дифенгідраміном і ранітидином)[25, 26, 27] ; або
 • Цисплатин 100 мг/м2 в/в в день 1 плюс 5-ФУ 1000 мг/м2/день шляхом постійної в/в інфузії в дні 1–4 кожен 3 тиждень[11, 22, 28, 29, 30] або
 • Метотрексат 40 мг/м2 в/в щотижня (3 тиждень дорівнює 1 циклу)[11, 28] або
 • Паклітаксел 200 мг/м2 в/в кожен 3 тиждень[2, 32] або
 • Доцетаксел 75 мг/м2 в/в кожен 3 тиждень[33, 34, 35] або
 • Цетуксимаб в ударній дозі 400 мг/м2 в/в в день 1, потім 250 мг/м2 в/в щотижня до прогресування (застосовують премедикацію з дексаметазоном, дифенгідраміном і ранітидином)[36]

Узагальнені рекомендації з лікування раку носоглотки

 • План лікування всіх стадій хвороби слід обговорювати на багатодисциплінарних конференціях з залученням хіміотерапевта, променевого терапевта і ЛОР-хірурга
 • В дібраних пацієнтів з поширеним або метастатичним раком можна застосовувати додаткову терапію (опромінення або шийну лімфодиссекцію) залежно від відповіді на лікування першої лінії
 • Хірургічний метод має дуже обмежену роль (якщо взагалі має її) в лікуванні раку носоглотки

Променева терапія при ранньому або локалізованому раку (носоглотки)

Стадія I:

 • В пацієнтів з раннім або локалізованим раком можна застосовувати радикальну променеву терапію на носоглотку як самостійний метод
 • Доза променевої терапії становить 66–70 Гр (2,0 Гр/фракцію; щодня з понеділка по п’ятницю 7 тижнів)

Хіміотерапія з променевою терапією в лікуванні місцево-поширеного раку носоглотки

Стадії II-IVB:

 • В пацієнтів з раком носоглотки II-IVB стадій застосовують синхронну хіміотерапію і променеву терапію з подальшою ад’ювантною хіміотерапією

Прийнятні схеми хіміотерапії при поширеному раку носоглотки (стадії II-IVB):

 • Цисплатин 100 мг/м2 в/в в дні 1, 22 і 43 з променевою терапією, потім цисплатин 80 мг/м2 в/в в день 1 плюс 5-ФУ 1000 мг/м2/день шляхом постійної в/в інфузії в день 1–4 кожен 4 тиждень 3 цикли[37, 38, 39]
 • Доза променевої терапії при синхронному хіміопроменевому лікуванні становить 70 Гр (2,0 Гр/фракцію)

Схеми хіміотерапії першої лінії при метастатичному або рецидивному раку носоглотки

Стадія IVC:

 • В пацієнтів з метастатичним раком носоглотки або рецидивом раку (після лікування першої лінії) застосовують стандартні схеми хіміотерапії з препаратами платини
 • Монохіміотерапію можна застосовувати в тому разі, якщо пацієнти не можуть переносити препарати платини [1, 2]

Прийнятні схеми хіміотерапії в пацієнтів з прогресуванням або рецидивом раку носоглотки (якщо не вказано інше, метою є закінчення принаймні 6 циклів):

 • Цисплатин 75 мг/м2 в/в в день 1 плюс доцетаксел 75 мг/м2 в/в в день 1 кожен 3 тиждень[19, 40, 41] або
 • Цисплатин 75 мг/м2 в/в в день 1 плюс паклітаксел 175 мг/м2 в/в в день 1 кожен 3 тиждень[21, 22] або
 • Карбоплатин ППК 6 в/в в день 1 плюс доцетаксел 65 мг/м2 в/в в день 1 кожен 3 тиждень[23] або
 • Карбоплатин ППК 6 в/в в день 1 плюс паклітаксел 200 мг/м2 в/в в день 1 кожен 3 тиждень[42, 43, 44] або
 • Цисплатин 100 мг/м2 в/в в день 1 плюс 5-ФУ 1000 мг/м2/день шляхом постійної в/в інфузії в дні 1–4 кожен 3 тиждень[11, 22, 28, 29, 30] або
 • Цисплатин 50–70 мг/м2 в/в в день 1 плюс гемцитабін 1000 мг/м2 в/в в дні 1, 8 і 15 кожен 4 тиждень[45, 46] або
 • Гемцитабін 1000 мг/м2 в/в в дні 1, 8 і 15 кожен 4 тиждень[45, 47] або гемцитабін 1250 мг/м2 в/в в дні 1 і 8 кожен 3 тиждень[48] або
 • Метотрексат 40 мг/м2 в/в щотижня (3 тижні дорівнюють 1 циклу)[2, 11] або
 • Паклітаксел 200 мг/м2 в/в кожен 3 тиждень[49] або
 • Доцетаксел 75 мг/м2 в/в кожен 3 тиждень[33, 34, 35, 50, 51]

Схеми хіміотерапії другої і третьої лінії при метастатичному або рецидивному раку носоглотки

Стадія IVC:

 • Хіміотерапію другої лінії застосовують після прогресування хвороби або рецидиву після закінчення першої лінії лікування
 • Хіміотерапію третьої лінії застосовують після прогресування хвороби або рецидиву після закінчення першої і другої лінії лікування
 • Схеми хіміотерапії другої і третьої лінії подібні до схем першої лінії, однак їх застосування приводить до меншої частоти відповіді на лікування і менших переваг у виживанні
 • В пацієнтів слід застосовувати схеми хіміотерапії з препаратами платини, якщо до того вони не отримували хіміотерапію з цими препаратами
 • Деякі схеми хіміотерапії рутинно застосовують при раку голови і шиї, натомість застосування інших схем вивчали саме в пацієнтів з раком носоглотки [1, 2]

Прийнятні схеми хіміотерапії в пацієнтів з прогресуванням або рецидивом раку носоглотки після закінчення першої лінії лікування:

 • Цисплатин 75 мг/м2 в/в в день 1 плюс доцетаксел 75 мг/м2 в/в в день 1 кожен 3 тиждень[19] або
 • Цисплатин 75 мг/м2 в/в в день 1 плюс паклітаксел 175 мг/м2 в/в в день 1 кожен 3 тиждень[21, 22] або
 • Карбоплатин ППК 6 в/в в день 1 плюс доцетаксел 65 мг/м2 в/в в день 1 кожен 3 тиждень[23] або
 • Карбоплатин ППК 6 в/в в день 1 плюс паклітаксел 200 мг/м2 в/в в день 1 кожен 3 тиждень[42, 44] або
 • Цисплатин 100 мг/м2 в/в в день 1 плюс 5-ФУ 1000 мг/м2/день шляхом постійної в/в інфузії в дні 1–4 кожен 3 тиждень[11, 22, 28, 29, 30] або
 • Цисплатин 50–70 мг/м2 в/в в день 1 плюс гемцитабін 1000 мг/м2 в/в в дні 1, 8 і 15 кожен 4 тиждень[45, 46] або
 • Гемцитабін 1000 мг/м2 в/в в дні 1, 8 і 15 кожен 4 тиждень або гемцитабін 1250 мг/м2 в/в в дні 1 і 8 кожен 3 тиждень[45, 47] або
 • Метотрексат 40 мг/м2 в/в щотижня (3 тижні дорівнюють 1 циклу) або
 • Паклітаксел 200 мг/м2 в/в кожен 3 тиждень[49] або
 • Доцетаксел 75 мг/м2 в/в кожен 3 тиждень[33, 34, 35, 50, 51]

Література

1. Pazdur R, Wagman L, Camphausen K, et al, eds. 12th ed. Cancer Management: A Multidisciplinary Approach. Norwalk, Connecticut: CMP Healthcare Media LLC; 2009.

2. National Comprehensive Cancer Network Head and Neck Cancers V 1.2012. Available at http://www.nccn.org. Accessed May 12, 2013.

3. Forastiere AA, Goepfert H, Maor M, et al. Concurrent chemotherapy and radiotherapy for organ preservation in advanced laryngeal cancer. N Engl J Med. Nov 27 2003;349(22):2091-8. [Medline].

4. Adelstein DJ, Li Y, Adams GL, et al. An intergroup phase III comparison of standard radiation therapy and two schedules of concurrent chemoradiotherapy in patients with unresectable squamous cell head and neck cancer. J Clin Oncol. Jan 1 2003;21(1):92-8. [Medline].

5. Bachaud JM, Cohen-Jonathan E, Alzieu C, et al. Combined postoperative radiotherapy and weekly Цисплатин інфузії for locally advanced head and neck carcinoma: final report of a randomized trial. Int J Radiat Oncol Biol Phys. Dec 1 1996;36(5):999-1004. [Medline].

6. Bonner JA, Harari PM, Giralt J, Cohen RB, et al. Radiotherapy плюс цетуксимаб for locoregionally advanced head and neck cancer: 5-year survival data from a phase 3 randomised trial, and relation between цетуксимаб-induced rash and survival. Lancet Oncol. Jan 2010;11(1):21-8. [Medline].

7. Bonner JA, Harari PM, Giralt J, et al. Radiotherapy плюс цетуксимаб for squamous-cell carcinoma of the head and neck. N Engl J Med. Feb 9 2006;354(6):567-78. [Medline].

8. Garden AS, Harris J, Vokes EE, et al. Preliminary results of Radiation Therapy Oncology Group 97-03: a randomized phase ii trial of concurrent radiation and chemotherapy for advanced squamous cell carcinomas of the head and neck. J Clin Oncol. Jul 15 2004;22(14):2856-64. [Medline].

9. Soo KC, Tan EH, Wee J, et al. Surgery and adjuvant radiotherapy vs concurrent chemoradiotherapy in stage III/В/В nonmetastatic squamous cell head and neck cancer: a randomised comparison. Br J Cancer. Aug 8 2005;93(3):279-86. [Medline]. [Full Text].

10. Adelstein DJ, Lavertu P, Saxton JP, et al. Mature results of a phase III randomized trial comparing concurrent chemoradiotherapy with radiation therapy alone in patients with stage III and В/В squamous cell carcinoma of the head and neck. Cancer. Feb 15 2000;88(4):876-83. [Medline].

11. A phase III randomised trial of cisplatinum, methotrextate, cisplatinum + метотрексат and cisplatinum + 5-ФУ in end stage squamous carcinoma of the head and neck. Liverpool Head and Neck Oncology Group. Br J Cancer. Feb 1990;61(2):311-5. [Medline].

12. Calais G, Alfonsi M, Bardet E, et al. Randomized trial of radiation therapy versus concomitant chemotherapy and radiation therapy for advanced-stage oropharynx carcinoma. J Natl Cancer Inst. Dec 15 1999;91(24):2081-6. [Medline].

13. Haddad R, Sonis S, Posner M, et al. Randomized phase 2 study of concomitant chemoradiotherapy using weekly Карбоплатин/паклітаксел with або without daily subcutaneous amifostine in patients with locally advanced head and neck cancer. Cancer. Oct 1 2009;115(19):4514-23. [Medline].

14. Posner MR, Hershock DM, Blajman CR, et al. Цисплатин and fluorouracil alone або with доцетаксел in head and neck cancer. N Engl J Med. Oct 25 2007;357(17):1705-15. [Medline].

15. Lorch JH, Goloubeva O, Haddad RI, et al. Induction chemotherapy with Цисплатин and fluorouracil alone або in combination with доцетаксел in locally advanced squamous-cell cancer of the head and neck: long-term results of the TAX 324 randomised phase 3 trial. Lancet Oncol. Feb 2011;12(2):153-9. [Medline].

16. Vermorken JB, Remenar E, van Herpen C, et al. Цисплатин, fluorouracil, and доцетаксел in unresectable head and neck cancer. N Engl J Med. 2007;357:1695-704.

17. Hitt R, López-Pousa A, Martínez-Trufero J, et al. Phase III study comparing Цисплатин плюс fluorouracil to паклітаксел, Цисплатин, and fluorouracil induction chemotherapy followed by chemoradiotherapy in locally advanced head and neck cancer. J Clin Oncol. Dec 1 2005;23(34):8636-45. [Medline].

18. Vermorken JB, Mesia R, Rivera F, et al. Platinum-based chemotherapy плюс цетуксимаб in head and neck cancer. N Engl J Med. Sep 11 2008;359(11):1116-27. [Medline].

19. Glisson BS, Murphy BA, Frenette G, et al. Phase II Trial of доцетаксел and Цисплатин combination chemotherapy in patients with squamous cell carcinoma of the head and neck. J Clin Oncol. Mar 15 2002;20(6):1593-9. [Medline].

20. Baur M, Kienzer HR, Schweiger J, et al. Доцетаксел/Цисплатин as first-line chemotherapy in patients with head and neck carcinoma: a phase II trial. Cancer. Jun 1 2002;94(11):2953-8. [Medline].

21. Forastiere AA, Leong T, Rowinsky E, et al. Phase III comparison of high-dose паклітаксел + Цисплатин + granulocyte colony-stimulating factor versus low-dose паклітаксел + Цисплатин in advanced head and neck cancer: Eastern Cooperative Oncology Group Study E1393. J Clin Oncol. Feb 15 2001;19(4):1088-95. [Medline].

22. Gibson MK, Li Y, Murphy B, et al. Randomized phase III evaluation of Цисплатин плюс fluorouracil versus Цисплатин плюс паклітаксел in advanced head and neck cancer (E1395): an intergroup trial of the Eastern Cooperative Oncology Group. J Clin Oncol. May 20 2005;23(15):3562-7. [Medline].

23. Samlowski WE, Moon J, Kuebler JP, et al. Evaluation of the combination of доцетаксел/Карбоплатин in patients with metastatic або recurrent squamous cell carcinoma of the head and neck (SCCHN): a Southwest Oncology Group Phase II study. Cancer Invest. Apr-May 2007;25(3):182-8. [Medline].

24. Clark JI, Hofmeister C, Choudhury A, et al. Phase II evaluation of паклітаксел in combination with Карбоплатин in advanced head and neck carcinoma. Cancer. Nov 1 2001;92(9):2334-40. [Medline].

25. Burtness B, Goldwasser MA, Flood W, et al. Phase III randomized trial of Цисплатин плюс placebo compared with Цисплатин плюс цетуксимаб in metastatic/recurrent head and neck cancer: an Eastern Cooperative Oncology Group study. J Clin Oncol. Dec 1 2005;23(34):8646-54. [Medline].

26. Baselga J, Trigo JM, Bourhis J, et al. Phase II multicenter study of the antiepidermal growth factor receptor monoclonal antibody цетуксимаб in combination with platinum-based chemotherapy in patients with platinum-refractory metastatic and/або recurrent squamous cell carcinoma of the head and neck. J Clin Oncol. Aug 20 2005;23(24):5568-77. [Medline].

27. Herbst RS, Arquette M, Shin DM, et al. Phase II multicenter study of the epidermal growth factor receptor antibody цетуксимаб and Цисплатин for recurrent and refractory squamous cell carcinoma of the head and neck. J Clin Oncol. Aug 20 2005;23(24):5578-87. [Medline].

28. Forastiere AA, Metch B, Schuller DE, et al. Randomized comparison of Цисплатин плюс fluorouracil and Карбоплатин плюс fluorouracil versus метотрексат in advanced squamous-cell carcinoma of the head and neck: a Southwest Oncology Group study. J Clin Oncol. Aug 1992;10(8):1245-51. [Medline].

29. Jacobs C, Lyman G, Velez-García E, et al. A phase III randomized study comparing Цисплатин and fluorouracil as single agents and in combination for advanced squamous cell carcinoma of the head and neck. J Clin Oncol. Feb 1992;10(2):257-63. [Medline].

30. Clavel M, Vermorken JB, Cognetti F, et al. Randomized comparison of Цисплатин, метотрексат, bleomycin and vincristine (CABO) versus Цисплатин and 5-fluorouracil (CF) versus Цисплатин (C) in recurrent або metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck. A phase III study of the EORTC Head and Neck Cancer Cooperative Group. Ann Oncol. Jul 1994;5(6):521-6. [Medline].

31. Lee AW, Sze WM, Au JS, et al. Treatment results for nasopharyngeal carcinoma in the modern era: the Hong Kong experience. Int J Radiat Oncol Biol Phys. Mar 15 2005;61(4):1107-16. [Medline].

32. Forastiere AA, Shank D, Neuberg D, et al. Final report of a phase II evaluation of паклітаксел in patients with advanced squamous cell carcinoma of the head and neck: an Eastern Cooperative Oncology Group trial (PA390). Cancer. Jun 1 1998;82(11):2270-4. [Medline].

33. Catimel G, Verweij J, Mattijssen V, et al. Доцетаксел (Taxotere): an active drug for the treatment of patients with advanced squamous cell carcinoma of the head and neck. EORTC Early Clinical Trials Group. Ann Oncol. Jul 1994;5(6):533-7. [Medline].

34. Dreyfuss AI, Clark JR, Norris CM, et al. Доцетаксел: an active drug for squamous cell carcinoma of the head and neck. J Clin Oncol. May 1996;14(5):1672-8. [Medline].

35. Couteau C, Chouaki N, Leyvraz S, et al. A phase II study of доцетаксел in patients with metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck. Br J Cancer. Oct 1999;81(3):457-62. [Medline].

36. Vermorken JB, Trigo J, Hitt R, et al. Open-label, uncontrolled, multicenter phase II study to evaluate the efficacy and toxicity of цетуксимаб as a single agent in patients with recurrent and/або metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck who failed to respond to platinum-based therapy. J Clin Oncol. Jun 1 2007;25(16):2171-7. [Medline].

37. Al-Sarraf M, LeBlanc M, Giri PG, et al. Superiority of five year survival with chemo-radiotherapy (CT-RT) vs radiotherapy in patients (Pts) with locally advanced nasopharyngeal cancer (NPC). Intergroup (0099) (SWOG 8892, RTOG 8817, ECOG 2388) Phase III Study: Final Report. 2001. ASCO annual meeting.

38. Al-Sarraf M, LeBlanc M, Giri PG, et al. Chemoradiotherapy versus radiotherapy in patients with advanced nasopharyngeal cancer: phase III randomized Intergroup study 0099. J Clin Oncol. Apr 1998;16(4):1310-7. [Medline].

39. Lee AW, Lau WH, Tung SY, et al. Preliminary results of a randomized study on therapeutic gain by concurrent chemotherapy for regionally-advanced nasopharyngeal carcinoma: NPC-9901 Trial by the Hong Kong Nasopharyngeal Cancer Study Group. J Clin Oncol. Oct 1 2005;23(28):6966-75. [Medline].

40. McCarthy JS, Tannock IF, Degendorfer P, et al. A Phase II trial of доцетаксел and Цисплатин in patients with recurrent або metastatic nasopharyngeal carcinoma. Oral Oncol. Oct 2002;38(7):686-90. [Medline].

41. Chua DT, Sham JS, Au GK. A phase II study of доцетаксел and Цисплатин as first-line chemotherapy in patients with metastatic nasopharyngeal carcinoma. Oral Oncol. Jul 2005;41(6):589-95. [Medline].

42. Airoldi M, Pedani F, Marchionatti S, et al. Карбоплатин плюс taxol is an effective third-line regimen in recurrent undifferentiated nasopharyngeal carcinoma. Tumori. Jul-Aug 2002;88(4):273-6. [Medline].

43. Tan EH, Khoo KS, Wee J, et al. Phase II trial of a паклітаксел and Карбоплатин combination in Asian patients with metastatic nasopharyngeal carcinoma. Ann Oncol. Feb 1999;10(2):235-7. [Medline].

44. Ciuleanu TE, Fountzilas G, Ciuleanu E, et al. Паклітаксел and Карбоплатин in relapsed або metastatic nasopharyngeal carcinoma: a multicenter phase II study. J BUON. Apr-Jun 2004;9(2):161-5. [Medline].

45. Ma BB, Tannock IF, Pond GR, et al. Chemotherapy with гемцитабін-containing regimens for locally recurrent або metastatic nasopharyngeal carcinoma. Cancer. Dec 15 2002;95(12):2516-23. [Medline].

46. Ngan RK, Yiu HH, Lau WH, et al. Combination гемцитабін and Цисплатин chemotherapy for metastatic або recurrent nasopharyngeal carcinoma: report of a phase II study. Ann Oncol. Aug 2002;13(8):1252-8. [Medline].

47. Zhang L, Zhang Y, Huang PY, et al. Phase II clinical study of гемцитабін in the treatment of patients with advanced nasopharyngeal carcinoma after the failure of platinum-based chemotherapy. Cancer Chemother Pharmacol. Jan 2008;61(1):33-8. [Medline].

48. Foo KF, Tan EH, Leong SS, et al. Гемцитабін in metastatic nasopharyngeal carcinoma of the undifferentiated type. Ann Oncol. Jan 2002;13(1):150-6. [Medline].

49. Au E, Tan EH, Ang PT. Activity of паклітаксел by three-hour інфузії in Asian patients with metastatic undifferentiated nasopharyngeal cancer. Ann Oncol. Mar 1998;9(3):327-9. [Medline].

50. Guardiola E, Peyrade F, Chaigneau L, et al. Results of a randomised phase II study comparing доцетаксел with метотрексат in patients with recurrent head and neck cancer. Eur J Cancer. Sep 2004;40(14):2071-6. [Medline].

51. Zenda S, Onozawa Y, Boku N, et al. Single-agent доцетаксел in patients with platinum-refractory metastatic або recurrent squamous cell carcinoma of the head and neck (SCCHN). Jpn J Clin Oncol. Jul 2007;37(7):477-81. [Medline].

52. Cancer Protocols. College of American Pathologists. Available at http://www.cap.org. Accessed 2011.

53. Jemal A, Siegel R, Xu J, et al. Cancer statistics, 2010. CA Cancer J Clin. Sep-Oct 2010;60(5):277-300. [Medline].

54. O'Neil BH, Allen R, Spigel DR, et al. High incidence of цетуксимаб-related інфузії reactions in Tennessee and North Carolina and the association with atopic history. J Clin Oncol. Aug 20 2007;25(24):3644-8. [Medline].

55. Practice Guidelines and Appropriateness Criteria. American College of Radiology. Available at http://www.acr.org. Accessed 2011.

56. SEER Cancer Statistics Review. National Cancer Institute. Available at http://seer.cancer.gov/csr/1975_2007/. Accessed 2011.