КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

АСОЦІАЦІЯ РЕВМАТОЛОГІВ УКРАЇНИ

Блокатори ФНП-α — нова ера в лікуванні ревматичних захворювань і псоріазу

Ревматоїдний артрит (РА) — це важке захворювання, яке становить серйозну проблему для охорони здоров’я й соціального захисту. Згідно зі статистичними даними, на цю хворобу страждає 0,6% усього населення України, а офіційно з цим діагнозом зареєстровано близько 150 000 хворих. На РА хворіють люди як похилого, так і молодого віку. РА є однією з основних причин втрати працездатності.

Ревматоїдний артрит перебігає хронічно і в більшості випадків призводить до інвалідності. За даними багатьох досліджень, більше половини хворих стають інвалідами в перші 5 років хвороби. У більшості пацієнтів у перші 2 роки хвороби розвиваються ерозії кісток. Особливість захворювання полягає в тому, що пацієнти потребують постійного лікування і нагляду лікарів різних спеціальностей. З огляду на довгострокові витрати на лікування й обслуговування хворих з РА в нашій країні та економічні втрати, викликані ранньою непрацездатністю, необхідно переглянути тактику ведення таких пацієнтів із самого початку захворювання. Поточні прямі витрати на медикаменти становлять усього близько 20% від усіх витрат, тоді як 80% припадає на медичне обслуговування — амбулаторне і стаціонарне, у тому числі на дорогі ортопедичні операції.

Ревматоїдний артрит — захворювання, яке викликає руйнування кісткової тканини і деформацію суглобів унаслідок запалення, неминуче призводячи до інвалідності. Зазвичай уражаються дрібні суглоби пальців кистей і стоп, нерідко і коліна, найчастіше симетрично. Один за одним суглоби стають набряклими, болючими і малорухомими внаслідок запалення синовіальної оболонки, яка вистилає суглоб, і суглобної сумки. У міру прогресування захворювання рухливість суглоба зменшується, він втрачає свою функцію — настає повна нерухомість суглоба, анкілоз.

Препарати, які застосовуються для медикаментозного лікування ревматоїдного артриту, — це глюкокортикостероїди і так звані базисні протизапальні препарати, спрямовані на зменшення запального процесу в суглобах. Незважаючи на свій внесок у лікування РА — а сьогодні без застосування названих препаратів жоден лікар не уявляє лікування цього захворювання, — така терапія не запобігає розвитку деформації і нерухомості суглобів. Крім того, побічні прояви і непереносимість при їх обов’язковому тривалому застосуванні нерідко призводять до серйозних ускладнень.

Нова ера в лікуванні запальних артритів розпочалася порівняно недавно, коли була створена принципово нова група лікарських засобів, які блокують дію ФНП-α, — біологічно активної речовини, яка відіграє ключову роль у розвитку РА, хвороби Бехтерєва і псоріатичного артриту — неминучого супутника важкого псоріазу. Виявилося, що зовсім різні захворювання за своїм клінічним перебігом, такі як названі вище ревматичні захворювання, псоріаз і навіть неспецифічний виразковий коліт, мають одного головного “збудника” — ФНП-α.

За свідченням професора В. Н. Коваленка, директора Національного наукового центру ім. М. Д. Стражеска, а також інших провідних ревматологів, виявлення вченими ключового механізму розвитку цих захворювань стало основою для розробки нової групи препаратів, які блокують дію ФНП-α, і відкрило нову еру в лікуванні аутоімунних захворювань. Моноклональні антитіла, спрямовані проти ФНП-α, впливають на ключові механізми цих захворювань, блокуючи розвиток незворотних ушкоджень.

Застосування блокаторів ФНП-α на ранній стадії захворювання може реально змінити важкий перебіг хвороби, зробити її “доброякіснішою” і слухняною, яка надалі буде піддаватися лікуванню простими і доступними всім лікарськими засобами.

Це новаторське лікування доступне не тільки багатим людям — курс терапії визначає лікар, залежно від цього коливається загальна вартість лікування. Досить часто лише кілька інфузій можуть радикально зменшити агресивний перебіг хвороби і спрямувати розвиток подій у сприятливий бік, даючи можливість кожному плідно продовжувати життя на радість собі і близьким. Більшість пацієнтів уже на першому тижні лікування почувають значне поліпшення стану, зникають біль і скутість у суглобах. Лікування блокаторами ФНП-α допомагає навіть тоді, коли всі ліки вже неефективні. Не менш важлива та обставина, що блокатори ФНП-α не тільки здатні зупиняти процес руйнування суглобів, а й нерідко “загоювати” ушкодження суглобового хряща і кістки.

Такий вид терапії використовується у всіх країнах світу вже 15 років, він також доступний і в нашій країні — нині в Україні функціонують 7 спеціалізованих центрів, які дозволяють успішно проводити “терапію проти ФНП”. Ці центри вже діють на базі Національного наукового центру (Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска), у Київському міському ревматологічному центрі на базі Жовтневої лікарні, у Київській обласній клінічній лікарні на кафедрі сімейної медицини, у Сімферопольському республіканському ревматологічному відділенні на базі клінічної лікарні ім. М. Д. Семашка й у клініці Кримського державного медичного університету, а також у Донецькому інституті невідкладної і відновної хірургії ім. В. К. Гусака на базі кафедри госпітальної терапії, а також у відділенні ревматології Вінницької обласної лікарні

Довідка. Терапію блокаторами ФНП-α у країні безпосередньо курує Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска АМН України на чолі з членом-кореспондентом АМН України, професором Володимиром Миколайовичем Коваленком.

Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска — це науковий, клініко-діагностичний і організаційно-методичний центр з найактуальніших питань кардіології і ревматології, широко відомий і авторитетний серед міжнародної наукової громадськості.