Зміст

Консультант

Лейкоцитоз: основи клінічного обстеження Часто сімейні лікарі можуть встановити етіологію лейкоцитозу на основі анамнезу та фізикального обстеження в поєднанні з результатами розгорнутого загального аналізу крові.

Розлади потіння у клінічній практиці Потовидільна функція екзокринних залоз є однією з ключових у терморегуляції організму людини.

Синдром дисемінованого внутрішньосудинного зсідання крові: азбука для лікарів первинної ланки

МЕДИЦИНА, ЯКА БАЗУЄТЬСЯ НА ДОКАЗАХ

Чи вирішено суперечність стосовно застосування блокаторів кальцієвих каналів при ішемічній хворобі серця?

Консенсус щодо застосування блокаторів β-адренергічних рецепторів

РАНДОМІЗОВАНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Роль антихолінергічних засобів у лікуванні гострої астми

VADEMECUM

Застосування валацикловіру при герпесних інфекціях Герпесні інфекції дуже поширені в популяції — від 60 до 90% населення інфіковані одним або більше з представників сімейства герпесвірусів.

Пріоритети лікування хронічної ішемічної хвороби серця Вагомі досягнення в пізнанні механізмів патогенезу стенокардії та гострих коронарних синдромів стали причиною зміни пріоритетів у класифікації, діагностиці, лікуванні та профілактиці ішемічної хвороби серця, яка залишається в розвинутих країнах найпоширенішою причиною смерті.

КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Профілактичне використання Зинацефу™ при кесаревому розтині Інфекційні ускладнення після кесаревого розтину трапляються у 8–10 разів частіше, ніж після пологів через природні родові шляхи.

НА ЗАКІНЧЕННЯ НОМЕРА

Харчові добавки і функціональна їжа: два боки медалі?

Травень
2005
Том XVIII
Число 5