Зміст

Консультант

Корекція дози медикаментів при хронічних захворюваннях нирок Неправильне дозування медикаментів у хворих із ХЗН може призвести до інтоксикації або неефективності лікування.

Розлади пам’яті у клінічній практиці Розлад пам’яті — один із найпоширеніших синдромів у клініці органічних і функціональних захворювань головного мозку. Близько третини людей коли-небудь відчували істотне невдоволення своєю пам’яттю.

Діагностика і лікування діастолічної дисфункції і серцевої недостатності У трьох млн. американців встановлено діагноз застійної серцевої недостатності і щороку діагностується 500 000 нових випадків. Цей стан є найчастішим діагнозом при виписуванні зі стаціонарів пацієнтів віком понад 65 років і найдорожчим захворюванням для системи державного страхування Medicare.

МЕДИЦИНА, ЯКА БАЗУЄТЬСЯ НА ДОКАЗАХ

Індукція/інгібування хромосомних β-лактамаз інгібіторами β-лактамаз Синтез β-лактамаз — один із механізмів, які зумовлюють резистентність ентеробактерій до β-лактамних антибіотиків.

РАНДОМІЗОВАНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Передбачення частоти виникнення інсульту і його профілактика при застосуванні аторвастатину в дослідженні CARDS (the Collaborative Atorvastatin Diabetes Study) Пацієнти з діабетом 2 типу мають значно підвищений ризик виникнення інсульту, і в них після інсульту відзначається суттєве зростання смертності. Ризик інсульту при діабеті підвищується у 2–5 разів.

VADEMECUM

Антигістамінні препарати в педіатричній практиці Незважаючи на те, що алергійні захворювання були відомі більш ніж два з половиною тисячоліття тому, у сучасному світі проблеми, пов’язані з питаннями діагностики, профілактики й особливо терапії алергопатологій, залишаються досить актуальними.

На закінчення номера

Гастроентерологічні проблеми Чарльза Дарвіна

Як налагоджувати ділові контакти

Листопад
2007
Том XXIII
Число 5