Навчальні фільми

video Визначення кісточково-плечового індексу з метою оцінки важкості захворювання периферичних артерій (відео, 10 хв.)

video Техніка канюляції периферичних вен (частина 1, 2) (відео, 18 хв.)

video Техніка введення центрального венозного катетера: підключична вена
(частини 1, 2) (відео, 12 хв.)

videoАртроцентез колінного суглоба (відео, 7 хв.)

videoЛюмбальна пункція (спинномозкова пункція) (відео, 12 хв.)

videoТоракоцентез (плевральна пункція) (відео, 10 хв.)

videoКатетеризація уретри в жінок (відео, 12 хв.)

videoКатетеризація уретри у чоловіків (відео, 9 хв.)

videoВимірювання артеріального тиску (відео, 9 хв.)

video Сонні та хребтові артерії. Техніка та підходи до УЗД (відео, 10 хв.), автор: О.Шимечко

videoОснови хірургічної обробки рани (частини 1, 2) (відео, 13 хв.)

videoОротрахеальна інтубація (відео, 12 хв.)

videoВиконання медичних маніпуляцій. Пульсова оксиметрія (відео, 16 хв.).

videoВиконання медичних маніпуляцій. Невідкладний перикардіоцентез (пункція перикарда) (відео, 12 хв.).

videoВиконання медичних маніпуляцій. Штучна вентиляція легень під позитивним тиском з використанням маски і дихального мішка з клапаном (відео, 13 хв.).

videoСфокусована оцінка за допомогою сонографії при травмі — дослідження FAST (відео, 32 хв.).

Echocardiographic Assesment of Mitral Regurgitation video

Echocardiographic Examination: Adjusting the Basic Settings for an Optimal Visualization video

The Carotid and Vertebral Arteries:
Techniques and Approaches to Ultrasonic Evaluation video

Echocardiographic Assesment of Left Ventricular Systolic Function video

School of Parenthood. Part 1. Exercises for pregnant.video

School of Parenthood. Part 2. Breastfeading.video

School of Parenthood. Part 3. Child care.video

Echocardiography for beginners: techniques and approaches to cardiac ultrasonic evaluation.video

Ехокардіографія для початківців: техніка та підходи до ультразвукового обстеження серця.video

Ехокардіографічна оцінка систолічної функції лівого шлуночка.video

Ехокардіографічна оцінка мітральної недостатності.video

Оптимізація параметрів ультразвукового апарата для ехокардіографічного обстеження.

Школа народжувати. Частина 1. Підготовка до пологів. Вправи для вагітних.video

Школа народжувати. Частина 2. Грудне вигодовування.video

Школа народжувати. Частина 3. Догляд за новонародженим.video

Пацієнтка з міксомою лівого передсердя.video