Зміст

Консультант

Синдром неспокійних ніг Можливо, за винятком азіатської популяції, СНН є частим розладом, що уражає практичного кожного десятого.

Функціональна диспепсія: визначення, діагностичні та лікувальні підходи Мінімальний обсяг обстежень для підтвердження/виключення ФД полягає в ретельному зборі анамнезу та фізикальному обстеженні та ендоскопії верхніх відділів травного каналу в симптомний період.

МЕДИЦИНА, ЯКА БАЗУЄТЬСЯ НА ДОКАЗАХ

Директиви з діагностики та лікування артеріальної гіпертензії 2007 року

VADEMECUM

Polyposis nasi. Quantum? Поліпоз носа — одних з найбільших загадок сучасної отоларингології, відносно простий діагноз потребує складного і тривалого лікування.

Ведення хворих після перкутанних коронарних втручань Бурхливе зростання кількості перкутанних коронарних втручань (ПКВ) привело до того, що чимало клініцистів повинні надавати допомогу пацієнтам після ПКВ.

На закінчення номера

Офтальмологічні проблеми Йоганна Себастіана Баха Наша стаття стосується офтальмологічних аспектів життя Йоганна Себастіана Баха з точки зору сучасного лікаря.

Липень
2007
Том XXIII
Число 1