Зміст

Консультант

Підтримка грудного вигодовування немовлят: поради щодо консультування матерів Широке інформування громадськості про переваги грудного молока як ідеального харчування для новонароджених сприяли тому, що за останні роки більшість матерів вирішують годувати своїх немовлят грудьми.

Анемія в осіб похилого віку Згідно з критеріями ВООЗ, критерієм анемії є зниження рівня гемоглобіну менш як 130 г/л у чоловіків та менш як 120 г/л у жінок. Частота анемії коливається від 8% у 70-річних осіб до більш як 40% в осіб віком більше 85 років.

МЕДИЦИНА, ЯКА БАЗУЄТЬСЯ НА ДОКАЗАХ

Вплив догоспітального тромболізису при гострому інфаркті міокарда з елевацією сегмента ST на клінічні наслідки через 1 рік. Результати французького національного реєстру USIC2000 Результати цього Національного проспективного реєстру пацієнтів, що прибували в палати інтенсивної терапії з діагнозом гострого ІМ в листопаді 2000 року у Франції, засвідчують, що догоспітальний тромболізис із ліберальним застосуванням ангіопластики приводить до результатів смертності через 1 рік, які принаймні є такими ж задовільними, як і результати при первинній коронарній ангіопластиці.

РАНДОМІЗОВАНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Вплив тривалодіючого ніфедипіну на смертність і серцево-судинну захворюваність у пацієнтів із стабільною стенокардією, які потребують лікування: рандомізоване контрольоване дослідження ACTION

Вплив статинів на противагу нелікованій дисліпідемії на ниркову функцію в пацієнтів з ішемічною хворобою серця. аналіз у підгрупах з дослідження GREACE (GREek Atorvastatin and Coronary heart disease Evaluation study)

Додавання інсуліну гларгіну або людського інсуліну нпх до терапії пероральними препаратами пацієнтів, хворих на діабет 2 типу. результати рандомізованого дослідження Проведене дослідження може служити підґрунтям для створення простого, стандартизованого алгоритму призначення базального інсуліну в практиці терапії пацієнтів з діабетом 2 типу, що мають надмірну вагу і рівень НвА1С між 7,5 і 10%, незважаючи на вживання одного чи двох пероральних цукрознижуючих препаратів.

Переваги раннього комбінованого лікування карведилолом та інгібітором АПФ при м’якій серцевій недостатності і систолічній дисфункції лівого шлуночка. Дослідження CARMEN (the CArvedilol and асе-inhibitor Remodelling Mild heart failure EvaluatioN trial)

VADEMECUM

Можливості та обмеження холтерівського моніторування ЕКГ у діагностиці ІХС Крім обстеження хворих з аритміями серця, другим визнаним показанням для холтерівського моніторування ЕКГ є діагностика та оцінка важкості ішемічної хвороби серця.

У ФОКУСІ УВАГИ ОНКОЛОГІВ

Клінічні переваги застосування бікалутаміду на противагу флутаміду для комбінованої андрогенної блокади в пацієнтів з поширеним раком передміхурової залози: кінцевий звіт подвійно сліпого рандомізованого кооперованого дослідження

НА ЗАКІНЧЕННЯ НОМЕРА

Чи це харчова алергія? Харчова алергія не є поширеною, її трактування різне. Оскільки вона може бути фатальною, то важлива точна діагностика.

Вересень
2004
Том XVII
Число 3