Зміст

КОНСУЛЬТАНТ

Аортальний стеноз

Симптоматична терапія при розсіяному склерозі

КОРИФЕЇ МЕДИЦИНИ

Амбруаз Паре і початки клінічної хірургії в Європі

НА ЗАКІНЧЕННЯ НОМЕРА

Система охорони здоров’я Бельгії

Червень
2014
Том XXXVI
Число 6