Зміст

Консультант

Хронічна запальна демієлінізуюча полінейропатія Хронічна запальна демієлінізуюча полінейропатія є частим, хоча нерідко і недодіагностованим і потенційно виліковним захворюванням із середньою поширеністю приблизно 0,5 випадку/100 000 дітей і 1–2 випадки/100 000 дорослих.

МЕДИЦИНА, ЯКА БАЗУЄТЬСЯ НА ДОКАЗАХ

Комбінація фіксованих доз амлодипіну/аторвастатину. Огляд її застосування при профілактиці серцево-судинного захворювання, а також при лікуванні гіпертензії і дисліпідемії Комбінація фіксованих доз амлодипін/аторвастатин пропонує зручний і ефективний підхід до одночасного лікування двох важливих факторів ризику в пацієнтів з гіпертензією, які мають ризик виникнення СС події, або в пацієнтів, у яких співіснує гіпертензія і дисліпідемія.

Історична перспектива замісної гормональної терапії в менопаузі: вибір оптимальних доз і тривалості лікування Дози статевих гормонів, які нині рекомендують для замісної терапії у менопаузі, суттєво нижчі порівняно з тими, які були на початку історії ЗГТ. Доцільність застосування низьких доз Е/ЕП підтверджується низкою досліджень.

У ФОКУСІ УВАГИ ОНКОЛОГІВ

Сучасні стратегії лікування раку яйників Симптоми раку яйників досить неспецифічні і часто виникають тоді, коли хвороба поширилась у черевній порожнині. Наявність пухлини в тазу часто є першим проявом раку яйників.

На закінчення номера

Нейрохірургічні проблеми Джорджа Гершвіна Метою статті є огляд медичної біографії митця, зокрема семіотики його захворювання.

П’ять невідомих фактів про ДНК

Липень
2008
Том XXV
Число 1