Зміст

КОНСУЛЬТАНТ

Вікова анатомія та фізіологія приносових пазух

Нові антиконвульсанти у педіатричній епілептології

ДОКАЗОВА МЕДИЦИНА

Комбінація антинейропатичних і антиноцицептивних препаратів при хронічному поперековому болю — систематичний огляд

У ФОКУСІ УВАГИ ОНКОЛОГІВ

Монотерапія паклітакселом раз на тиждень чи його застосування в комбінації з щотижневим введенням карбоплатину або топотеканом у пацієнток з резистентним раком яєчників. Рандомізоване дослідження II фази CARTAXHY, здійснене групою дослідників GINECO (Groupe d'Investigateurs Nationaux Pour l'Etude Des Cancers Ovariens)

Рандомізована перехресна оцінка дозування відповідно до площі тіла на противагу фіксованому дозуванню паклітакселу

НА ЗАКІНЧЕННЯ НОМЕРА

Французька і британська моделі охорони здоров’я (огляд)

Травень
2014
Том XXXVI
Число 5