Зміст

Консультант

Лікування набряків Набряки часто трапляються у клінічній практиці, проте ефективне їх лікування розроблено відносно недавно.

Рани в дітей Мета цієї статті — зробити огляд найпоширеніших травматичних ран у дітей: саден, розірваних та колотих ран (включно з укусами людей та тварин). Висвітлено питання первинної допомоги і терапії в динаміці.

Сучасні нейролептики Нейролептики ефективні в лікуванні широкого діапазону психіатричних захворювань — починаючи від короткотермінової терапії гострого психотичного, маніакального чи психотично-депресивного розладів, станів збудження при делірії і деменції і закінчуючи довготерміновою терапією хронічних психотичних розладів типу шизофренії, шизоафективного і маячного розладу.

РАНДОМІЗОВАНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Ефективність і переносимість лорноксикаму порівняно з трамадолом припісляопераційному болю У цьому дослідженні порівнювали ефективність внутрішньом’язового введення лорноксикаму і трамадолу після артроскопічної реконструкції передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглоба.

Дванадцятитижневе, рандомізоване, багатоцентрове, подвійно сліпе дослідження фіксованої комбінації латанопросту ітимололу ввечері порівняно з окремими компонентами

Швидка поява ефекту лікування аторвастатином на серцево-судинні наслідки в дослідженні CARDS Аналіз чітко засвідчив, що терапія аторвастатином починає викликати зниження частоти серцево-судинних ускладнень уже дуже рано після початку лікування. Це, а також висока частота серцево-судинних ускладнень у пацієнтів з діабетом означає, що клініцисти повинні якомога раніше призначати статин пацієнтам з діабетом.

ФУНДАМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

β2-рецептори та β2-агоністи: нові можливості відомого препарату Синдром бронхіальної обструкції є провідним у клінічній картині різних хронічних захворювань легень (бронхіальна астма, хронічне обструктивне захворювання легень, рецидивуючий бронхообструктивний синдром у дітей). Тому ліквідація бронхіальної обструкції є дуже важливим елементом у комплексній терапії цих захворювань.

VADEMECUM

Комбінація блокаторів рецепторів ангіотензину ІІ та інгібіторів ангіотензин-перетворюючого ферменту в повній дозі: суперечливий підхід чи здоровий глузд? У цій статті обговорюються теоретичні та практичні підстави для призначення БРА на фоні ІАПФ при гіпертензії, (не-)діабетичній нефропатії, інфаркті міокарда і серцевій недостатності.

Зміст журналу за 2005 рік

Грудень
2005
Том XIX
Число 6