ЗМІСТ ЖУРНАЛУ ЗА 2008 РІК

Акушерство-гінекологія

Вплив на контроль циклу і масу тіла комбінованого контрацептивного кільця НоваРинг® порівняно з оральним контрацептивом, який містить 30 мкг етинілестрадіолу і 3 мг дроспіренону (т.  XXIV, ч. 6, с. 368–374).

Історична перспектива замісної гормональної терапії в менопаузі: вибір оптимальних доз і тривалості лікування (т.  XXV, ч. 1, с. 29–36).

Сучасні стратегії лікування раку яйників (т.  XXV, ч. 1, с. 37–44).

Нижча доза гормонів — кращий контроль циклу (т.  XXV, ч. 2, с. 80–85).

У пошуках комфортного лікування інфекцій у жінок (т.  XXV, ч. 2, с. 86–92).

Огляд дослідження порівняння контрацептивного кільця з пластирем (т.  XXV, ч. 3, с. 150–156).

Застосування пластиру Орто Евра супроводжується великою кількістю ускладнень (т.  XXV, ч. 3, с. 174–175).

Вагітність у жінок із захворюванням клапанів серця (т.  XXV, ч. 5, с. 260–270).

Застосування вагінального кільця, яке містить етоногестрел та етинілестрадіол, для гормональної контрацепції (т. XXV, ч. 6, с. 315–323).

Алергологія

Очні алергічні симптоми. Не для офтальмологів (т.  XXIV, ч. 5, с. 298–306).

Неседативні антигістамінні препарати у лікуванні хронічної ідіопатичної кропив’янки (т.  XXV, ч. 2, с. 74–79).

Чи це харчова алергія? (т.  XXV, ч. 4, с. 201–207).

Гастроентерологія

Здуття живота при функціональних шлунково-кишкових захворюваннях — епідеміологія і можливі механізми (т.  XXV, ч. 2, с. 68–73).

Геронтологія

Делірій у людей похилого і старечого віку (т.  XXV, ч. 4, с. 184–190).

Дерматологія

Дерматологічні проблеми президента Франкліна Рузвельта (т.  XXIV, ч. 4, с. 236–240).

Дерматологічне захворювання Карла Маркса (т.  XXV, ч. 2, с. 104–106).

Ендокринологія

Цукрова криза фторхінолонів? (т.  XXIV, ч. 1, с. 30–34).

Детермінанти нових випадків діабету серед 19 257 пацієнтів з гіпертензією, яких рандомізували в антигіпертензивну гілку дослідження ASCOT, і відносний вплив антигіпертензивних медикаментів (т.  XXIV, ч. 5, с. 283–289).

Інфекційні хвороби і антибактеріальна терапія

Лінезолід на противагу глікопептидному або бета-лактамному антибіотику при лікуванні грампозитивних бактеріальних інфекцій: метааналіз рандомізованих контрольованих досліджень (т.  XXIV, ч. 2, с. 87–102).

У пошуках комфортного лікування інфекцій у жінок (т.  XXV, ч. 2, с. 86–92).

Інфекційні хвороби великих композиторів і виконавців (т.  XXV, ч. 3, с. 171–173).

Кардіологія

Підготовка кардіологічних пацієнтів до некардіологічних операцій (т.  XXIV, ч. 1, с. 7–16).

Амлодипін поліпшує ендотеліальну функцію і метаболічні параметри в пацієнтів із гіпертензією (т.  XXIV, ч. 1, с. 17–23).

Гостра тромбоемболія легеневої артерії (т.  XXIV, ч. 2, с. 68–80).

Аторвастатин. Фармакоекономічний огляд застосування препарату при первинній і вторинній профілактиці серцево-судинних подій (т.  XXIV, ч. 3, с. 150–163).

Конгрес Американської колегії кардіологів: чи є підстави для перегляду існуючих рекомендацій? (т.  XXIV, ч. 4, с. 212–216).

Вальсартан, зниження артеріального тиску та С-реактивний білок: основне повідомлення про дослідження Val-MARC (т.  XXIV, ч. 4, с. 217–224).

Аторвастатин: фармакоекономічний огляд застосування препарату при первинній і вторинній профілактиці серцево-судинних подій (т.  XXIV, ч. 4, с. 230–235).

Детермінанти нових випадків діабету серед 19 257 пацієнтів з гіпертензією, яких рандомізували в антигіпертензивну гілку дослідження ASCOT, і відносний вплив антигіпертензивних медикаментів (т.  XXIV, ч. 5, с. 283–289).

Інтерпретація патологічних показників протромбінового часу, активованого часткового тромбопластинового часу та часу кровотечі в пацієнтів дорослого віку (т.  XXIV, ч. 6, с. 322–333).

Комбінація фіксованих доз амлодипіну/аторвастатину. Огляд її застосування при профілактиці серцево-судинного захворювання, а також при лікуванні гіпертензії і дисліпідемії (т.  XXV, ч. 1, с. 10–28).

Діагностика й інвазивне лікування атеросклеротичного стенозу сонних артерій (т.  XXV, ч. 2, с. 62–67).

Вагітність у жінок із захворюванням клапанів серця (т.  XXV, ч. 5, с. 260–270).

Неврологія

Міотонії (т.  XXIV, ч. 1, с. 1–6).

Неврологічні проблеми Моріса Равеля (т.  XXIV, ч. 1, с. 48–53).

Мультисистемна атрофія (т.  XXIV, ч. 2, с. 57–67).

Фармакотерапія нейропатичного болю: доказові рекомендації 2007 року (т.  XXIV, ч. 3, с. 125–135).

Спастичність (т.  XXIV, ч. 4, с. 202–211).

Невральгія трійчастого нерва (т.  XXIV, ч. 5, с. 241–250).

Кластерний біль голови: клініка, діагностика, лікування (т.  XXIV, ч. 6, с. 313–321).

Хронічна запальна демієлінізуюча полінейропатія (т.  XXV, ч. 1, с. 1–9).

Нейрохірургічні проблеми Джорджа Гершвіна (т.  XXV, ч. 1, с. 45–49).

Нейропатія лицевого нерва (т.  XXV, ч. 2, с. 53–61).

Епілепсія: ініціальне ведення хворого (т.  XXV, ч. 3, с. 113–124).

Гіперкінези: клінічна картина (т.  XXV, ч. 4, с. 177–183).

Делірій у людей похилого і старечого віку (т.  XXV, ч. 4, с. 184–190).

Біль голови напруги (т.  XXV, ч. 5, с. 245–253).

Кортикобазальна дегенерація (т. XXV, ч. 6, с. 305–314).

Онкологія

Системне лікування колоректального раку (т.  XXIV, ч. 1, с. 35–47).

Цетуксимаб у лікуванні колоректального раку (т.  XXIV, ч. 2, с. 103–120).

Цетуксимаб у лікуванні раку голови і шиї (т.  XXIV, ч. 3, с. 164–179).

Диференціальна діагностика та лікування пухлиноподібних утворів кисті (т.  XXIV, ч. 5, с. 251–258).

Сучасні стратегії лікування раку яйників (т.  XXIV, ч. 6, с. 338–349), (т.  XXV, ч. 1, с. 37–44).

Консенсус щодо медикаментозного лікування раку товстої кишки (т.  XXIV, ч. 6, с. 350–363).

Антагоністи РЕФР у лікуванні раку (т.  XXV, ч. 2, с. 93–103).

Цетуксимаб (Ербітукс) у лікуванні недрібноклітинного раку легень (т.  XXV, ч. 4, с. 231–239).

Диференціальна діагностика пухлиноподібного утвору калитки (т.  XXV, ч. 5, с. 254–259).

Оториноларингологія

Поліпоз носа: позиція провідних отоларингологів України (т.  XXIV, ч. 1, с. 24–29).

Ефективність та безпечність дезлоратадину і псевдоефедрину при лікуванні сезонного алергічного риніту (т.  XXIV, ч. 2, с. 81–86).

Закладеність носа: простий симптом — непросте рішення (т.  XXIV, ч. 3, с. 145–149).

Алергічний риніт у дітей малого віку (т.  XXIV, ч. 4, с. 225–229).

Мометазону фуроату назальний спрей при сезонному алергічному риніті ефективно полегшує очні симптоми (т.  XXIV, ч. 6, с. 334–337).

Порушення сну при ринологічних захворюваннях (т.  XXV, ч. 3, с. 138–149).

Сучасне медикаментозне лікування поліпозу носа (т.  XXV, ч. 4, с. 220–230).

Швидкість дії мометазону фуроату в пацієнтів з поліпозом носа (т.  XXV, ч. 5, с. 271–278).

Офтальмологія

Офтальмологічне захворювання Ференца Ліста (т.  XXIV, ч. 2, с. 121–123).

Очні алергічні симптоми. Не для офтальмологів (т.  XXIV, ч. 5, с. 298–306).

Педіатрія

Алергічний риніт у дітей малого віку (т.  XXIV, ч. 4, с. 225–229).

Психіатрія

Гостра алкогольна абстиненція і delirium tremens. Діагностика і лікування (т.  XXIV, ч. 4, с. 194–201). (т.  XXIV, ч. 5, с. 259–265).

Психіатричні проблеми Миколи Гоголя (т.  XXIV, ч. 5, с. 307–312).

Епілепсія: ініціальне ведення хворого (т.  XXV, ч. 3, с. 113–124).

Делірій у людей похилого і старечого віку (т.  XXV, ч. 4, с. 184–190).

Пульмонологія

Ефективність монотерапії моксифлоксацином у пацієнтів, госпіталізованих із негоспітальною пневмонією: рандомізоване клінічне дослідження MOTIV (т.  XXIV, ч. 5, с. 266–276).

Реаніматологія та інтенсивна терапія

Гостра тромбоемболія легеневої артерії (т.  XXIV, ч. 2, с. 68–80).

Ревматологія

Подагра (т.  XXIV, ч. 4, с. 185–193).

Різне

Амлодипін поліпшує ендотеліальну функцію і метаболічні параметри в пацієнтів із гіпертензією (т.  XXIV, ч. 1, с. 17–23).

Неврологічні проблеми Моріса Равеля (т.  XXIV, ч. 1, с. 48–53).

Як виграти будь-яку суперечку (т.  XXIV, ч. 1, с. 54–56).

Офтальмологічне захворювання Ференца Ліста (т.  XXIV, ч. 2, с. 121–123).

Остання хвороба Оскара Уайльда (т.  XXIV, ч. 3, с. 180–183).

Дерматологічні проблеми президента Франкліна Рузвельта (т.  XXIV, ч. 4, с. 236–240).

Психіатричні проблеми Миколи Гоголя (т.  XXIV, ч. 5, с. 307–312).

Адольф Гітлер: клінічний випадок хвороби Паркінсона. Психопатологічні особливості (т.  XXIV, ч. 6, с. 375–381).

Чотири кроки до глибокого сну (т.  XXIV, ч. 6, с. 382–383).

Нейрохірургічні проблеми Джорджа Гершвіна (т.  XXV, ч. 1, с. 45–49).

П’ять невідомих фактів про ДНК (т.  XXV, ч. 1, с. 50–52).

Дерматологічне захворювання Карла Маркса (т.  XXV, ч. 2, с. 104–106).

Як написати резюме (т.  XXV, ч. 2, с. 107–112).

Амілоїдоз (т.  XXV, ч. 3, с. 125–137).

Делірій у людей похилого і старечого віку (т.  XXV, ч. 4, с. 184–190).

Хвороба і смерть Вольфганга Амадея Моцарта (т.  XXV, ч. 4, с. 240–244).

Улюблені напої — пити чи не пити? (т.  XXV, ч. 5, с. 279–288).

Наркологічні проблеми Едгара По (т.  XXV, ч. 5, с. 289–292).

Як поліпшити пам’ять (т.  XXV, ч. 5, с. 293–295).

Улюблені напої — пити чи не пити? (т. XXV, ч. 6, с. 324–333).

Депресія і її роль у житті геніальних осіб (т. XXV, ч. 6, с. 334–343).

Чи є у стовбурових клітин клінічне майбутнє? (т. XXV, ч. 6, с. 344–346).

Вправи для вашого мозку (т. XXV, ч. 6, с. 347–348).

Зміст журналу за 2008 рік (т. XXV, ч. 6, с. 349–352).

Травматологія

Ін’єкційні кортикостероїди місцевої дії в сучасній практиці (т.  XXV, ч. 3, с. 157–170), (т.  XXV, ч. 4, с. 208–219).

Урологія

Затримка сечі в дорослих: діагностика та перша допомога (т.  XXIV, ч. 3, с. 136–144).

Досвід застосування цедексу в лікуванні неускладнених інфекцій нижніх сечових шляхів у дітей (т.  XXIV, ч. 6, с. 364–367).

Медикаментозна нефротоксичність (т.  XXV, ч. 4, с. 191–200).

Диференціальна діагностика пухлиноподібного утвору калитки (т.  XXV, ч. 5, с. 254–259).

Фармакотерапія

Цукрова криза фторхінолонів? (т.  XXIV, ч. 1, с. 30–34).

Ефективність та безпечність дезлоратадину і псевдоефедрину при лікуванні сезонного алергічного риніту (т.  XXIV, ч. 2, с. 81–86).

Лінезолід на противагу глікопептидному або бета-лактамному антибіотику при лікуванні грампозитивних бактеріальних інфекцій: метааналіз рандомізованих контрольованих досліджень (т.  XXIV, ч. 2, с. 87–102).

Цетуксимаб у лікуванні колоректального раку (т.  XXIV, ч. 2, с. 103–120).

Аторвастатин. Фармакоекономічний огляд застосування препарату при первинній і вторинній профілактиці серцево-судинних подій (т.  XXIV, ч. 3, с. 150–163).

Цетуксимаб у лікуванні раку голови і шиї (т.  XXIV, ч. 3, с. 164–179).

Вальсартан, зниження артеріального тиску та С-реактивний білок: основне повідомлення про дослідження Val-MARC (т.  XXIV, ч. 4, с. 217–224).

Аторвастатин: фармакоекономічний огляд застосування препарату при первинній і вторинній профілактиці серцево-судинних подій (т.  XXIV, ч. 4, с. 230–235).

Ефективність монотерапії моксифлоксацином у пацієнтів, госпіталізованих із негоспітальною пневмонією: рандомізоване клінічне дослідження MOTIV (т.  XXIV, ч. 5, с. 266–276).

Початок зникнення симптоматики в дорослих із гострим бактеріальним риносинуситом, яких лікували однією дозою азитроміцину зі сповільненим виділенням активної речовини порівняно з 10-денним курсом левофлоксацину (т.  XXIV, ч. 5, с. 277–282).

Зовнішній отит для практиків (т.  XXIV, ч. 5, с. 290–297).

Мометазону фуроату назальний спрей при сезонному алергічному риніті ефективно полегшує очні симптоми (т.  XXIV, ч. 6, с. 334–337).

Консенсус щодо медикаментозного лікування раку товстої кишки (т.  XXIV, ч. 6, с. 350–363).

Досвід застосування цедексу в лікуванні неускладнених інфекцій нижніх сечових шляхів у дітей (т.  XXIV, ч. 6, с. 364–367).

Вплив на контроль циклу і масу тіла комбінованого контрацептивного кільця НоваРинг® порівняно з оральним контрацептивом, який містить 30 мкг етинілестрадіолу і 3 мг дроспіренону (т.  XXIV, ч. 6, с. 368–374).

Комбінація фіксованих доз амлодипіну/аторвастатину. Огляд її застосування при профілактиці серцево-судинного захворювання, а також при лікуванні гіпертензії і дисліпідемії (т.  XXV, ч. 1, с. 10–28).

Історична перспектива замісної гормональної терапії в менопаузі: вибір оптимальних доз і тривалості лікування (т.  XXV, ч. 1, с. 29–36).

Неседативні антигістамінні препарати у лікуванні хронічної ідіопатичної кропив’янки (т.  XXV, ч. 2, с. 74–79).

Нижча доза гормонів — кращий контроль циклу (т.  XXV, ч. 2, с. 80–85).

У пошуках комфортного лікування інфекцій у жінок (т.  XXV, ч. 2, с. 86–92).

Антагоністи РЕФР у лікуванні раку (т.  XXV, ч. 2, с. 93–103).

Медикаментозна нефротоксичність (т.  XXV, ч. 4, с. 191–200).

Ін’єкційні кортикостероїди місцевої дії в сучасній практиці (т.  XXV, ч. 4, с. 208–219).

Сучасне медикаментозне лікування поліпозу носа (т.  XXV, ч. 4, с. 220–230).

Цетуксимаб (Ербітукс) У лікуванні недрібноклітинного раку легень (т.  XXV, ч. 4, с. 231–239).

Швидкість дії мометазону фуроату в пацієнтів з поліпозом носа (т.  XXV, ч. 5, с. 271–278).

Хірургія

Підготовка кардіологічних пацієнтів до некардіологічних операцій (т.  XXIV, ч. 1, с. 7–16).

Диференціальна діагностика та лікування пухлиноподібних утворів кисті (т.  XXIV, ч. 5, с. 251–258).

Інтерпретація патологічних показників протромбінового часу, активованого часткового тромбопластинового часу та часу кровотечі в пацієнтів дорослого віку (т.  XXIV, ч. 6, с. 322–333).

Діагностика й інвазивне лікування атеросклеротичного стенозу сонних артерій (т.  XXV, ч. 2, с. 62–67).

Ін’єкційні кортикостероїди місцевої дії в сучасній практиці (т.  XXV, ч. 3, с. 157–170), (т.  XXV, ч. 4, с. 208–219).

Диференціальна діагностика пухлиноподібного утвору калитки (т.  XXV, ч. 5, с. 254–259).

Обстеження дорослих пацієнтів з приводу гострого болю в животі (т. XXV, ч. 6, с. 297–304).