КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

КЛІНІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДРОНЕДАРОНУ ПЕРЕДЧАСНО ЗУПИНЕНО
ВНАСЛІДОК ВИНИКНЕННЯ НАДМІРНОЇ КІЛЬКОСТІ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ПОДІЙ
ПРИ ПОСТІЙНІЙ ФОРМІ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ

7 липня 2011 року фармацевтична компанія “Санофі-Авентіс”, виробник препарату дронедарон (Мультак), зупинила клінічне дослідження фази 3b свого антиаритмічного препарату, оскільки у групі пацієнтів, рандомізованих на дронедарон, виявили зростання частоти серцево-судинних подій. У цьому дослідженні PALLAS тестували дронедарон у пацієнтів з постійною формою фібриляції передсердь (ФП) і наявністю принаймні одного іншого фактору ризику серцево-судинного захворювання. Треба згадати, що на даний час дронедарон схвалено лише для лікування пацієнтів з інтермітуючою (пароксизмальною) формою ФП.

Комітет з моніторингу проведення дослідження і аналізу отриманих даних прийняв рішення зупинити дослідження після того, як виявили суттєве зростання частоти серцево-судинних подій серед пацієнтів, які приймали активний препарат, порівняно з пацієнтами з групи плацебо. Однак деталі про те, частота власне яких серцево-судинних подій зростала, не розголошено. В обох гілках дослідження пацієнти також отримували антитромботичні медикаменти і препарати для контролю ЧСС.

У коментарі, який дав один із головних дослідників доктор Stuart Connolly, було сказано, що він не може говорити про конкретні серцево-судинні ускладнення, частота яких зросла. Однак доктор Connolly наголосив, що було виявлено суттєве зростання частоти серйозних серцево-судинних подій, а в цьому дослідженні первинною кінцевою точкою була сукупна точка інсульту, інфаркту міокарда, системної емболії або серцево-судинної смерті.

Доктор Connolly наголосив, що є суттєві відмінності між популяцією пацієнтів із пароксизмальною формою ФП, яких було включено в попереднє дослідження ATHENA, і популяцією пацієнтів із постійною формою ФП, яких включали в дослідження PALLAS. Згадані два дослідження повністю відрізняються. У дослідженні ATHENA усі пацієнти мали інтермітуючу форму ФП і в цьому дослідженні виявили зниження частоти рецидиву ФП при лікуванні дронедароном. Однак у дослідженні PALLAS усі пацієнти мали постійну форму ФП і не було виявлено зниження частоти ФП у цій групі. В усіх пацієнтів і далі залишалась постійна форма ФП.

Для включення в дослідження ATHENA пацієнти повинні були мати інтермітуючу форму ФП, а також принаймні один фактор ризику, який сприяє зростанню частоти госпіталізації. Але визначені фактори ризику були “відносно нежорсткими”, наприклад, збільшення лівого передсердя, вік понад 75 років чи анамнез гіпертензії. На противагу цьому, в дослідженні PALLAS пацієнти для включення в дослідження повинні були мати або серйозну судинну подію в анамнезі, таку як інсульт чи ІМ, або поєднання трьох факторів ризику, отже це була група набагато вищого загального ризику.

Дослідження PALLAS стартувало в липні 2010 року і, відповідно до дизайну, в нього планували залучити 10 800 пацієнтів, а очікуваною датою завершення був серпень 2013 року. На момент, коли дослідження було передчасно зупинено, в нього включили 3149 пацієнтів. У це міжнародне дослідження залучили 585 клінічних центрів, у тому числі 185 центрів у США і 20 центрів у Канаді.

Треба відзначити, що дронедарон отримав “у свій адрес” досить багато критики в медичних колах після того, як його було схвалено до застосування в липні 2009 року. Критика стосувалась таких питань, як співвідношення безпека/ефективність для цього препарату, а також дизайн і проведення дослідження ATHENA. На початку липня 2011 року у французькій пресі з’явились повідомлення, що керівники французької системи охорони здоров’я зробили висновок про те, що дронедарон не має достатніх доказів на користь своєї ефективності і безпеки і, врешті-решт, цей препарат можуть виключити з формуляру препаратів, вартість лікування якими у Франції відшкодовується третіми сторонами.

Підготував Володимир Павлюк

Джерело: www.medscape.com