Електрокардіограма 1

Інтерпретація

Інтервали:

Інтервал PR: нормальний (≤0,20 сек).

Інтервал QRS: нормальний (≤0,10 сек).

Інтервал QT: подовжений (інтервал QT більший, ніж половина інтервалу RR).

Зміни комплексу QRST:

Зубці Q: невеликі зубці q наявні у відведеннях I, II, aVL і aVF. (У відведенні III бачимо комплекс rSR’).

Наростання зубця R: нормальне. Амплітуда зубця R наростає від відведення V1 до відведення V3 і перехідна зона спостерігається між відведеннями V3 і V4.

Сегменти ST і зубці Т: у відведеннях I, II, aVL, V5 і V6 наявна незначна елевація точки J сегмента ST, але сегмент ST увігнутий. Зубці Т у більшості відведень спрямовані вгору (позитивні), однак вони дещо більш виражені і загострені, ніж звичайно. Інверсія зубця Т наявна у відведеннях III, aVR і V1.

Коментар

Основною аномальністю цієї електрокардіограми є подовження інтервалу QT. Стани, при яких на ЕКГ можна виявити патологічне подовження інтервалу QT, включають ефекти специфічних препаратів, електролітний дисбаланс і катастрофи в центральній нервовій системі (наприклад інсульт). Цей конкретний пацієнт тривалий час приймав надто високу дозу хінідину. Без систематичної оцінки ЕКГ це подовження інтервалу QT можна було б легко пропустити.