Електрокардіограма 10

10

Клінічна проблема: про що більше свідчать зміни сегментів ST і зубців T – про ішемію чи перевантаження?

Інтерпретація

ЧСС і ритм: синусова тахікардія з ЧСС 95 уд./хв.

Інтервали PR і QRS нормальні (відповідно, 0,17 і 0,10 сек.). Відзначається пограничне подовження інтервалу QT (інтервал QT становить приблизно половину інтервалу R-R).

Електрична вісь серця:

приблизно –10°.

Гіпертрофія камер:

амплітуда комплексів QRS значно збільшена в усіх латеральних відведеннях, що легко задовольняє вольтажні критерії гіпертрофії лівого шлуночка.

Зміни комплексу QRST:

У відведенні V1 наявний комплекс QS. Імовірно, це не має якогось клінічного значення. Перехідна зона виникає дуже рано, між відведеннями V1 і V2.

Відзначається неспецифічне сплощення сегментів ST і двофазні зубці Т у відведеннях ІІІ, aVF, а також від V2 до V4. Відзначається депресія сегментів ST у відведеннях ІІ, V5 і V6, навіть більш помітною знахідкою в цих відведеннях є досить глибока і симетрична інверсія зубців Т. Це свідчить про ішемію. Однак дуже високий вольтаж комплексів QRS у латеральних відведеннях, а також типовий для перевантаження вигляд сегментів ST у відведеннях І і aVL дають серйозні підстави говорити про те, що також наявна гіпертрофія лівого шлуночка.

Коментар

Ця ЕКГ є вдалим прикладом того, як первинні зміни зубців Т унаслідок ішемії можуть частково або повністю маскувати вторинні зміни зубців Т унаслідок перевантаження лівого шлуночка.

Клінічна інтерпретація цієї ЕКГ могла би бути такою:

«Синусова тахікардія з ЧСС 95 уд./хв. Помірне відхилення ЕОС вліво. Рання перехідна зона у грудних відведеннях. Ознаки гіпертрофії лівого шлуночка з перевантаженням і/або ішемією».

Для того, щоб визначити, чи депресія сегментів ST і симетрична інверсія зубців Т представляють гострий процес, необхідна клінічна кореляція і/або порівняння з попередніми ЕКГ.