Електрокардіограма 100

100

Клінічна проблема: ЕКГ записано в 63-річної жінки, яка перебуває в палаті інтенсивної терапії. 10 годин тому в неї виник дуже сильний біль за грудиною і пітливість.

Інтерпретація

Синусовий ритм з нормальною ЧСС. Вертикальне положення ЕОС. Ознаки гострого трансмурального інфаркту міокарда в ділянці передньо-бокової стінки лівого шлуночка.

Коментар

Елевація сегмента ST у відведеннях V2–V6, І і aVL. Реципрокна депресія сегмента ST у нижніх відведеннях (ІІІ і aVF). Погане наростання зубця r від V1 до V2, патологічний зубець Q у відведеннях V3 і V4.