Електрокардіограма 102

100

Клінічна проблема: цю ЕКГ записали в чоловіка середнього віку, який приймає на постійній основі варфарин і дилтіазем.

Інтерпретація: синусова брадикардія (ЧСС 49) з частими аберантними передсердними екстрасистолами.

Вертикальне положення ЕОС.

Інше — без особливостей.

Коментар. Зубець р`, який передує екстрасистолічним комплексам, деформує зубець Т попереднього нормального комплексу (це добре видно у відведенні ІІ, яке записано більш тривало). Відсутня повна компенсаторна пауза (пауза є неповною), оскільки екстрасистоли розряджають синусовий вузол. Екстрасистолічний комплекс QRS деформований, у відведенні V1 цей комплекс має морфологію rsR`, у відведенні І зубець S широкий і тривалість комплексу >120 мс, що характерно для аберації з морфологією повної блокади правої ніжки пучка Гіса. Екстрасистолічні комплекси у стандартних відведеннях мають морфологію S1-Q3 і відзначається відхилення їх електричної осі вправо, що вказує на додатковий задній геміблок в аберантних комплексах.