Електрокардіограма 111

100

Клінічна проблема. Цю ЕКГ записали в 62-річного чоловіка, який в анамнезі має ІХС. Він отримує постійно такі медикаменти: метопролол, гіпотіазид, калій і аторвастатин.

Інтерпретація. Синусова брадикардія з ЧСС 58 уд./хв.

Різке відхилення ЕОС вліво (–35°).

Передній геміблок.

АВ блокада І ступеня.

Імовірна ішемія в ділянці передньої стінки лівого шлуночка.

Коментар. Про передній геміблок свідчать різке відхилення ЕОС вліво і те, що комплекс QRS не розширений (90 мс). Подовження інтервалу PR (246 мс) свідчить про АВ блокаду першого ступеня.

Зміни комплексу ST-T у грудних відведеннях типові для ішемії лівого шлуночка. На користь ішемічних змін свідчить також анамнез цього пацієнта.