Електрокардіограма 112

100

Клінічна проблема. Цю ЕКГ записали в 72-річного чоловіка, який в анамнезі має ІХС і шлуночкову екстрасистолію. Він отримує постійно такі медикаменти: метопролол, симвастатин і аспірин.

Інтерпретація. Синусова брадикардія з ЧСС 50 уд./хв.

Помірне відхилення ЕОС вліво (-15°).

АВ блокада І ступеня.

Ознаки гіпертрофії лівого передсердя.

Неспецифічні зміни зубця Т (відведення І, aVL і V6)

Коментар. Про АВ блокаду І ступеня свідчить подовження інтервалу PR понад 200 мс. Про гіпертрофію лівого передсердя свідчать збільшені амплітуда і тривалість другої негативної фази зубця р у відведенні V1, а також тривалість зубця р у нижніх відведеннях понад 120 мс.