Електрокардіограма 12

12

Клінічна проблема: прокоментуйте тривалість інтервалу QT і морфологію комплексу ST-Т.

Інтерпретація

ЧСС і ритм: синусова брадикардія з частотою від 55 до 60 уд./хв.

Наявна АВ блокада 1 ступеня.

Інтервал QT: суттєво подовжений.

Електрична вісь серця:

Приблизно 0°.

Гіпертрофія камер:

немає.

Зміни комплексу QRST:

У нижніх відведеннях наявні зубці Q, але їх клінічну значущість визначити складно. Наростання зубців R нормальне. Сегменти ST мають «коритоподібну» форму і відзначається їх суттєва депресія в багатьох відведеннях.

Коментар

Найбільш помітними знахідками на цій ЕКГ є дифузна депресія сегментів ST і виражене подовження інтервалу QT. Причинами подовження інтервалу QT можуть бути:

  • Препарати (хінідин, новокаїнамід, фенотіазини, трициклічні антидепресанти тощо)
  • Електролітні порушення (гіпокаліємія, гіпокальціємія)
  • Катастрофи у ЦНС (субарахноїдальний або субдуральний крововилив, травма ЦНС)
  • Стани, при яких подовження інтервалу QT переважно є вторинним щодо основних порушень на ЕКГ (ІМ чи ішемія, порушення внутрішньошлуночкової провідності, такі як блокада лівої чи правої ніжки пучка Гіса, неспецифічні порушення внутрішньошлуночкової провідності).

Концентрація калію в сироватці цього пацієнта була <2,0 ммоль/л. Великі зубці U злилися з термінальною частиною сплощених зубців Т, що створює враження суттєво подовженого інтервалу QT, хоча насправді виміряли не інтервал QT, а інтервал QU. Після того, як виконали корекцію рівня калію в цього пацієнта, усі порушення на ЕКГ нівелювалися.