Електрокардіограма 13

13

Клінічна проблема: чи може ця ЕКГ свідчити про гіперкаліємію?

Інтерпретація

ЧСС і ритм: синусовий ритм з частотою приблизно 70 уд./хв.

Електрична вісь серця:

–30° (помірне відхилення вліво).

Гіпертрофія камер:

наявний пограничний вольтажний критерій гіпертрофії лівого шлуночка (SV2 + RV5 = 35 мм).

Зміни комплексу QRST:

У відведеннях V1 і V2 наявні комплекси QS і елевація сегмента ST, але їх клінічну значущість встановити важко. Наростання зубця R нормальне. Високі і загострені зубці Т наявні в нижніх і всіх грудних відведеннях. Основа цих зубців Т особливо вузька у відведеннях від V3 до V5, в яких зубці Т найвищі. У пацієнтів із нирковою недостатністю така ЕКГ дає серйозні підстави стверджувати про гіперкаліємію. У цього пацієнта концентрація калію в сироватці була 8,4 ммоль/л.