Електрокардіограма 14

14

Клінічна проблема: чи може ця ЕКГ свідчити про гіперкаліємію?

Інтерпретація

ЧСС і ритм: синусова брадикардія та аритмія з ЧСС від 55 до 65 уд./хв.

Усі інтервали нормальні.

Електрична вісь серця: 60°.

Гіпертрофія камер: немає.

Зміни комплексу QRST:

Зубців Q немає, наростання зубців R нормальне. Хоча зубці Т високі і загострені у грудних відведеннях, висхідне коліно зубця Т піднімається повільніше, ніж нисхідне коліно опускається (тобто сторони зубця Т асиметричні), верхівка зубця Т не загострена, його основа широка.

Коментар

Така ЕКГ картина набагато більше нагадує варіант ранньої реполяризації, ніж гіперкаліємію. Крім того, малоймовірно, щоб у загалом здорового 45-річного пацієнта (у цьому випадку), який не отримував жодних медикаментів, виникла гіперкаліємія.