Електрокардіограма 16

16

Клінічна проблема: ЕКГ була записана у 15-річного хлопця, який вистрілив собі в голову, намагаючись покінчити життя самогубством.

Інтерпретація

ЧСС і ритм: синусова тахікардія з ЧСС 145 уд./хв.

Електрична вісь серця: приблизно 75°.

Гіпертрофія камер: можна запідозрити гіпертрофію правого передсердя, оскільки наявні високі і загострені зубці Р у нижніх відведеннях (амплітуда зубця Р перевищує 2,5 мм у відведенні ІІ). Вольтаж комплексів QRS у грудних відведеннях нормальний, враховуючи вік пацієнта.

Зміни комплексу QRST:

Візуалізується драматична і дифузна депресія сегментів ST практично в усіх відведеннях, за винятком відведень aVR і aVL, де відзначається елевація сегмента ST. Якщо б ми не знали анамнезу в цьому випадку, то були б усі підстави запідозрити інфаркт міокарда і/або ішемію.

Цікаво відзначити, що ЕКГ у цього пацієнта практично повернулась до норми, коли її повторно записали через кілька годин, однак незабаром пацієнт помер.