Електрокардіограма 17

17

Клінічна проблема: ЕКГ записана у 60-річного чоловіка з гіпертензією. Охарактеризуйте зміни сегмента ST і зубця Т.

Інтерпретація

ЧСС і ритм: синусовий ритм з ЧСС 80 уд./хв.

Інтервали PR і QRS: нормальні.

Інтервал QT: погранично подовжений.

Електрична вісь серця: приблизно 20°.

Гіпертрофія камер: зубці Р досить виразні і загострені в нижніх відведеннях, але не досягають амплітуди 2,5 мм, яка необхідна для діагностики гіпертрофії правого передсердя. Даних про гіпертрофію шлуночків немає.

Зміни комплексу QRST:

Спостерігається сплощення і депресія сегментів ST у багатьох відведеннях. Візуалізуються зубці U у вигляді невеликих округлих позитивних відхилень, які йдуть відразу за зубцем Т у відведеннях ІІ, ІІІ, aVF, а також від V2 до V5.

Коментар

Тріада неспецифічної депресії сегмента ST, наявності зубців U і «псевдо Р-pulmonale» дає серйозні підстави запідозрити гіпокаліємію. Пацієнт для контролю артеріального тиску отримував діуретик, і на момент запису ЕКГ рівень калію в сироватці становив 3,2 ммоль/л.