Електрокардіограма 18

18

Клінічна проблема: ЕКГ записана у здорової 7-річної дитини. Охарактеризуйте зміни сегмента ST і зубця Т.

Інтерпретація

ЧСС і ритм: синусова аритмія.

Усі інтервали нормальні.

Електрична вісь серця:

+100°. Таке відхилення ЕОС вправо в дитини є варіантом норми.

Гіпертрофія камер: хоч амплітуда зубця R дорівнює амплітуді зубця S у відведенні V1 і перехідна зона виникає рано між відведеннями V2 і V3, цього недостатньо, щоб задовольнити критерії гіпертрофії правого шлуночка в цій віковій групі. Проти гіпертрофії правого шлуночка також свідчать відсутність гіпертрофії правого передсердя і відсутність глибокого зубця S у латеральних грудних відведеннях.

Зміни комплексу QRST:

Сегменти ST випуклі, зубці Т симетрично інвертовані у відведеннях від V1 до V4.

Коментар

Якщо б така ЕКГ була записана в дорослого чоловіка середнього віку, який мав скарги на біль за грудиною, були б усі підстави запідозрити ішемію передньої стінки лівого шлуночка як причину симптомів. Однак ЕКГ була записана в цілком здорової дитини. У дорослих зубець Т у нормі може бути негативним у відведенні V1. Однак він переважно стає позитивним у відведенні V2 і залишається таким в усіх грудних відведеннях.

Проте у дітей зубець Т в нормі може бути інвертованим у кількох передніх грудних відведеннях. Персистенція інвертованого зубця Т від відведення V1 і аж включно до відведення V4 є поширеним нормальним варіантом дитячої ЕКГ, її описують терміном «ювенільний тип зубців Т». Іноді такий тип може зберігатись до дорослого віку. Якщо такий пацієнт звертається за медичною допомогою з приводу болю у грудній клітці, лише за ЕКГ буває дуже складно визначити, чи інверсія зубців Т у передніх грудних відведеннях є наслідком персистенції ювенільного типу ЕКГ, чи проявом ішемії міокарда.