Електрокардіограма 19

19

Клінічна проблема: ЕКГ записана у 73-річного чоловіка з анамнезом серцевої аритмії. Охарактеризуйте зміни сегмента ST і зубця Т.

Інтерпретація

ЧСС і ритм: синусовий ритм з частотою приблизно 75 уд./хв.

Інтервали PR і QRS: нормальні.

Інтервал QT: значно подовжений.

Електрична вісь серця: приблизно 65°.

Гіпертрофія камер: немає.

Зміни комплексу QRST:

У відведеннях V1 і V2 візуалізуються комплекси QS. Наростання зубця R дуже погане, перехідна зона виникає аж між відведеннями V5 і V6. Дуже ймовірно, що цей пацієнт раніше переніс передній ІМ. Крім того, зубці Т широкі та інвертовані в нижньо-латеральних відведеннях.

Коментар

Найбільш виразною знахідкою на цій ЕКГ є чітке подовження інтервалу QT. При виявленні такого подовження інтервалу QT треба розглянути імовірність трьох станів – вплив препаратів, електролітні порушення і захворювання ЦНС. Цей пацієнт тривалий час отримував хінідин з метою лікування серцевої аритмії, і подовження інтервалу QT у нього виникло як токсична реакція на цей препарат.