Електрокардіограма 20

20

Клінічна проблема: на цій ЕКГ комплекс QRS подовжений. Про яку блокаду свідчить ця ЕКГ: правої ніжки пучка Гіса чи лівої ніжки пучка Гіса? Зверніть особливу увагу на тип змін зубця Т, який присутній у кожному з ключових відведень.

Інтерпретація

ЧСС і ритм: синусовий ритм з частотою від 65 до 70 уд./хв.

Інтервали:

Інтервал PR: нормальний.

Інтервал QRS: подовжений (до 0,14 сек). Наявний характерний тип блокади правої ніжки пучка Гіса – rSR` у відведенні V1 і термінальне широке негативне відхилення (зубець S) у відведеннях І і V6.

Гіпертрофія відділів:

гіпертрофія правого передсердя (високі загострені зубці Р у нижніх відведеннях, амплітуда яких у відведенні ІІ досягає 2,5 мм).

Зміни комплексу QRST

У відведеннях V1 і V2 наявні очікувані для блокади ПНПГ вторинні зміни зубця Т (зубець Т інвертований і має протилежний напрямок до термінальної ділянки комплекса QRS у цих відведеннях). Немає жодних гострих змін.