Електрокардіограма 21

22

Клінічна проблема: на цій ЕКГ комплекс QRS подовжений. Про яку блокаду свідчить ця ЕКГ: правої ніжки пучка Гіса чи лівої ніжки пучка Гіса? Зверніть особливу увагу на тип змін зубця Т, який присутній у кожному з ключових відведень.

Інтерпретація

ЧСС і ритм: синусовий ритм з частотою 75 уд./хв.

Інтервали:

Інтервал PR: нормальний.

Інтервал QRS: подовжений (до 0,13 сек). Наявний характерний тип блокади лівої ніжки пучка Гіса – монофазний зубець R із відсутністю септального зубця q у відведеннях І і V6, і переважно негативні комплекси QRS у відведенні V2 та інших передніх грудних відведеннях. Перехідна зона на цій ЕКГ сповільнена до відведень V5 і V6, і комплекс QRS все ще переважно негативний у латеральному відведенні V5. Тому в трьох ключових відведеннях наявні ознаки, типові для блокади ЛНПГ.

Гіпертрофія відділів: немає.

Зміни комплексу QRST

Наявні очікувані вторинні зміни зубця Т, характерні для блокади ЛНПГ (зубець Т інвертований у відведеннях І і V6, і позитивний у відведенні V1).