Електрокардіограма 22

22

Клінічна проблема: на цій ЕКГ комплекс QRS подовжений. Про що свідчить ця ЕКГ: типову блокаду правої ніжки пучка Гіса чи типову блокаду лівої ніжки пучка Гіса?

Інтерпретація

ЧСС і ритм: синусовий ритм з частотою 60 уд./хв.

Інтервали:

Інтервал PR: подовжений (до 0,23 сек). Наявна АВ блокада І ступеня.

Інтервал QRS: подовжений (до 0,17 сек). Хоча тип змін у латеральних відведеннях І і V6 (монофазний зубець R, відсутність септальних зубців q, типові вторинні зміни зубця Т) може свідчити про блокаду лівої ніжки пучка Гіса, те саме не можна сказати про вигляд комплексу QRS у відведенні V1. Комплекс дивної конфігурації у цьому відведенні можна описати як морфологію Q-R-S (глибокий зубець Q, зубець R, широкий зубець S), і він свідчить про наявність також блокади правої ніжки пучка Гіса.

Гіпертрофія відділів:

гіпертрофія лівого передсердя. Зубець Р подовжений у своїй тривалості, зазубрений у відведеннях І і ІІ, і глибоко негативний у відведенні V1.

Коментар

Морфологія комплексу QRS є настільки незвичною, тому що ЕКГ було записано у 17-річного пацієнта з коригованою транспозицією магістральних судин. При цій вродженій ваді серця правий шлуночок працює як фізіологічний лівий шлуночок і качає кров у системне русло.

Треба наголосити, що розширений комплекс QRS не завжди чітко потрапляє у категорію блокади лівої чи правої ніжки пучка Гіса. У такому випадку іноді кажуть, що присутній третій тип порушення внутрішньошлуночкової провідності. Однак більшість авторів надають перевагу терміну неспецифічні порушення внутрішньошлуночкової провідності.