Електрокардіограма 24

24

Клінічна проблема: чи є ця ЕКГ типовою для блокади ПНПГ?

Інтерпретація

ЧСС і ритм: синусовий ритм з частотою від 65 до 70 уд./хв.

Інтервали:

Інтервал PR: нормальний (до 0,15 сек).

Інтервал QRS: нормальний (0,09 сек).

Інтервал QT: нормальний.

Електрична вісь серця:

+40 °.

Гіпертрофія камер: немає.

Зміни комплексу QRST

У нижніх відведеннях наявні маленькі зубці q. Вони не мають клінічної значущості.

Хоча у відведенні V1 наявний еквівалент блокади ПНПГ (rSr`) і зубець Т інвертований у цьому ж відведенні (типові вторинні зміни зубця Т для блокади ПНПГ), інтервал QRS не є подовженим. У відведеннях І і V6 наявні зубці S, але ці термінальні негативні відхилення є вузькими в обох цих відведеннях. Тому немає критеріїв для діагностики повної блокади ПНПГ. Коли є в наявності морфологічні характеристики блокади ПНПГ, але інтервал QRS не подовжений принаймні до 0,11 сек, кажуть що наявна неповна блокада ПНПГ. У клінічній практиці часто виставляють діагноз неповної блокади ПНПГ у будь-якому випадку, коли виявляють комплекс rSr` у відведенні V1, незалежно від того, чи наявні зубці S у латеральних відведеннях.

Неповна блокада ПНПГ є дуже частою знахідкою, відповідно до оцінок її виявляють у 5% загальної популяції. Хоча іноді вона асоціюється з патологічними станами, проте найчастіше це ізольована знахідка у здорових безсимптомних індивідів, які не мають серцевого захворювання.

Багато авторитетних авторів вважають, що комплекс rSr` у відведенні V1 взагалі не є порушенням провідності. Це може бути нормальним варіантом і відображати той факт, що в деяких індивідів остання ділянка шлуночків, яка активується, представляє собою вихідний тракт правого шлуночка.