Електрокардіограма 25

25

Клінічна проблема: чи є ця ЕКГ типовою для блокади ПНПГ?

Інтерпретація

ЧСС і ритм: синусова брадикардія з частотою від 50 до 55 уд./хв.

Інтервали:

Інтервал PR: нормальний (0,17 сек).

Інтервал QRS: подовжений (0,12 сек). Наявна характерна морфологія комплексу QRS для блокади ПНПГ – rSR` у відведенні V1, а також досить широке термінальне негативне відхилення у відведеннях І і V6.

Інтервал QT: нормальний (незважаючи на наявність блокади ПНПГ).

Гіпертрофія камер: імовірно немає.

Зміни комплексу QRST

При звичайній (неускладненій) блокаді ПНПГ ми очікуємо побачити звичні вторинні зміни зубця Т, але зубці Т є позитивними у відведеннях V1 і V2. Така ситуація свідчить про те, що є первинні зміни зубця Т і може вказувати про наявність чогось іншого, ніж лише чисте порушення провідності (наприклад, ішемія чи інфаркт). Хоча в більшості випадків ішемію чи інфаркт не вдається виявити електрокардіографічно за наявності повної блокади ніжки пучка Гіса, проте, якщо уважно шукати малопомітні первинні зміни зубця Т, то іноді це може дати цінну діагностичну інформацію.