Електрокардіограма 26

26

Клінічна проблема: ЕКГ записана у 67-річної жінки, яка скаржилась на дискомфорт за грудиною. Чи є на цій ЕКГ типова блокада ЛНПГ?

Інтерпретація

ЧСС і ритм: синусова аритмія з ЧСС, яка коливається від 70 до 95 уд./хв.

Інтервали:

Інтервал PR: нормальний (0,17 сек).

Інтервал QRS: подовжений (0,12 сек). Наявна характерна морфологія комплексу QRS для блокади ЛНПГ – відсутність септального зубця Q і монофазний зубець R у відведеннях І і V6, а також глибокий комплекс QS у відведенні V1.

Електрична вісь серця: приблизно +40 °.

Гіпертрофія камер: імовірна гіпертрофія лівого шлуночка (дуже глибокий зубець S >30 мм у відведенні V2), хоча діагностувати гіпертрофію складно за наявності блокади ЛНПГ.

Зміни комплексу QRST

У відведенні aVL наявний зубець Q. Погане наростання зубця R і виникнення перехідної зони сповільнене аж до відведень V4 і V5, однак це часта знахідка при блокаді ЛНПГ. Зубці Т позитивні у відведеннях І і особливо V6 – так звані первинні зміни зубця Т.

Коментар

Хоча морфологія комплексу QRS у відведеннях І, V1 і V6 є типовою для блокади ЛНПГ, цього не можна сказати про вигляд сегментів ST і зубців Т. Як звичайно, при блокаді ЛНПГ спостерігається депресія сегмента ST і інверсія зубця Т у латеральних відведеннях. Однак ми цього не спостерігаємо у відведеннях І і V6 цієї ЕКГ. Оскільки ця літня пацієнтка скаржилась на дискомфорт за грудиною, то такі зміни на ЕКГ можуть вказувати на ішемію або розвиток гострого ІМ, на доповнення до блокади ЛНПГ.

Ще однією додатковою знахідкою на цій ЕКГ, яка викликає занепокоєння, є зубець Q у відведенні aVL. Як звичайно, ми не повинні бачити зубця Q у будь-якому з латеральних відведень при блокаді ЛНПГ. Наявність такого зубця може свідчити про ймовірний передньо-септальний інфаркт, який колись виник у минулому (або, можливо, розвивається в даний момент).

Отже, знахідки, виявлені на цій ЕКГ (первинні зміни зубця Т і наявність септальгого зубця Q у латеральному відведенні), є ілюстрацією винятків із загального правила, що інфаркт не може бути діагностований на фоні повної блокади ЛНПГ.