Електрокардіограма 27

27

Клінічна проблема: чи присутня біфасцикулярна блокада на цій ЕКГ?

Інтерпретація

ЧСС і ритм: синусова аритмія з ЧСС, яка коливається від 55 до 65 уд./хв.

Інтервали:

Інтервал PR: нормальний (0,19 сек).

Інтервал QRS: подовжений (0,12 сек). Повна блокада ПНПГ.

Інтервал QT: нормальний (незважаючи на наявність блокади ПНПГ).

Електрична вісь серця: наявне патологічне відхилення ЕОС вліво (сумарне відхилення зубців комплекса QRS у відведенні ІІ є негативним), що свідчить про передній геміблок. Комбінація повної блокади ПНПГ і лівого переднього геміблоку є однією з форм біфасцикулярної блокади. (Проведення електричного імпульсу до шлуночків повинно відбуватись вниз по останній інтактній гілці – задньому розгалуженню лівої гілки пучка Гіса).

Гіпертрофія камер: гіпертрофія правого передсердя (високі загострені зубці Р у нижніх відведеннях, амплітуда яких перевищує 2,5 мм у відведенні ІІ). Незважаючи на наявність блокади правої ніжки пучка Гіса, по цій ЕКГ можна запідозрити бівентрикулярну гіпертрофію. Докази на користь гіпертрофії правого шлуночка – дуже високий R` (>15 мм) у відведенні V1, а також асоційована гіпертрофія правого передсердя. Гіпертрофію лівого шлуночка можна запідозрити по високому вольтажу комплексу QRS у відведенні aVL (R у відведенні aVL >12 мм) і в латеральних грудних відведеннях.

Зміни комплексу QRST

У відведенні V1 наявні типові для блокади ПНПГ вторинні зміни зубця Т.