Електрокардіограма 3

5-1.png

Клінічна проблема: чи можуть зміни сегмента ST на цій ЕКГ свідчити про серйозну патологію?

Інтерпретація

Ритм і частота серцевих скорочень: ритм регулярний і синусовий, оскільки позитивні зубці Р виявляються перед кожним комплексом QRS у відведенні ІІ. ЧСС приблизно 65 уд. за хвилину.

Інтервали:

Інтервал PR: нормальний (≤0,20 сек), становить приблизно 0,14 сек у відведенні ІІ.

Інтервал QRS: нормальний (становить приблизно 0,08 сек).

Інтервал QT: нормальний (без сумніву, менший, ніж половина інтервалу RR).

ЕВС:

Звичайне положення електричної осі серця.

Гіпертрофія камер:

На цій ЕКГ немає жодних даних про гіпертрофію правого шлуночка чи передсердь. Однак вольтаж комплексів QRS досить вражаючий, що може свідчити про імовірність гіпертрофії лівого шлуночка. Амплітуда зубця R лише у відведенні V5 становить 28 мм. Крім того, сума найглибшого зубця S у відведеннях V1 чи V2 і найвищого зубця R у відведеннях V5 чи V6 суттєво перевищує 35 мм, що відповідає вольтажним критеріям гіпертрофії лівого шлуночка.

Зміни комплексу QRST:

Зубці Q: дуже маленькі зубці q наявні у нижніх відведеннях (II, ІІІ і aVF), а також у відведеннях V5 і V6.

Наростання зубця R: нормальне. Перехідна зона виникає трохи зарано (амплітуда зубця R перевищує амплітуду зубця S) між відведеннями V2 і V3, але це часта і абсолютно нормальна знахідка.

Елевація або депресія сегмента ST: відзначається чітка елевація сегмента ST від відведення V2 до V5, а також, але меншою мірою, у відведеннях ІІ і aVF.

Інверсія зубця Т: немає.

Коментар

Якщо б ця ЕКГ була отримана у немолодого пацієнта, який уперше звернувся з приводу загрудинного болю, елевація сегмента ST, яка виявляється у більшості грудних відведень, повинна була б викликати занепокоєння. Якщо в такому випадку не було попередніх ЕКГ для порівняння, то лікар повинен запідозрити такі діагнози, як гострий інфаркт міокарда або перикардит. Крім того, виражене збільшення амплітуди комплексів QRS у грудних відведеннях задовольняє критерії гіпертрофії лівого шлуночка.

Але, з іншого боку, якщо б цим пацієнтом був молодий, безсимптомний, атлетичної будови 22-річний чоловік і ЕКГ було записано як компонент рутинного дослідження, то інтерпретація такої ЕКГ була б абсолютно іншою. Отже, треба наголосити, що ЕКГ завжди слід інтерпретувати у контексті клінічної картини. Мінімум клінічної інформації, який необхідний при розшифруванні ЕКГ: вік пацієнта, причина звернення за медичною допомогою або з якого приводу була записана ЕКГ.

Вказана ЕКГ була записана у здорового, безсимптомного 22-річного атлета. Враховуючи ці обставини, ЕКГ треба оцінити як абсолютно нормальну. Беручи до уваги вік пацієнта, вольтаж комплексів QRS не є збільшеним (вольтаж комплексів QRS часто збільшений в осіб віком до 35 років, у яких немає гіпертрофії лівого шлуночка).

Маленькі і вузькі зубці q у нижніх і латеральних відведеннях є «нормальними септальними зубцями q». А елевація сегмента ST представляє нормальний варіант, відомий як феномен (або, як іноді його називають, синдром) ранньої реполяризації. При оцінці елевації сегмента ST форма сегмента ST часто є важливішим параметром, ніж кількість міліметрів, на які цей сегмент підвищився над ізолінією. Хоча відзначається елевація сегмента ST у відведеннях від V2 до V6, сегменти демонструють вігнутість. Такий тип елевації сегмента ST, як правило, свідчить про доброякісні клінічні наслідки для пацієнта. Крім того, у цього пацієнта відзначається виразна точка J. Точка J — це місце з’єднання закінчення комплексу QRS і початку сегмента ST. Ця точка найбільш виражена і має вигляд зазубрини у відведеннях V4 і V5. Отже, поєднання на цій ЕКГ косовисхідного сегмента ST з елевацією точки J, відсутності значущих зубців Q, а також інформації про те, що пацієнтом є безсимптомний 22-річний чоловік, дає змогу впевнено стверджувати про наявність феномену ранньої реполяризації як етіології елевації сегмента ST.

І, насамкінець, можна помітити, що зубці Т досить високі і загострені у більшості грудних відведень. Це не є проявом гіперкаліємії, а відповідає варіанту ранньої реполяризації в цього здорового молодого чоловіка.