Електрокардіограма 30

30

Клінічна проблема: чи присутня на цій ЕКГ повна блокада ЛНПГ?

Інтерпретація

ЧСС і ритм: синусовий ритм з ЧСС 90 уд./хв.

Інтервали:

Інтервал PR: нормальний (0,18 сек).

Інтервал QRS: подовжений (0,16 сек).

Інтервал QT: ---

Електрична вісь серця: принаймні -60 ° (патологічне відхилення ЕОС вліво).

Гіпертрофія камер: гіпертрофія лівого передсердя (діагноз базується на вираженому термінальному негативному відхиленні зубця Р у відведенні V1).

Зміни комплексу QRST

Комплекс QRS на цій ЕКГ без сумніву розширений, але він не має характерних ознак ні блокади ПНПГ, ні блокади ЛНПГ. Тому таке порушення провідності треба класифікувати як неспецифічне порушення внутрішньошлуночкової провідності. Зміни комплексу ST-T відповідають вторинним змінам, характерним для порушень внутрішньошлуночкової провідності.

Коментар

У цієї пацієнтки був діагноз ішемічна кардіоміопатія. Вісім років тому попередня ЕКГ демонструвала типову картину повної блокади ЛНПГ. Але після того вона перенесла ІМ (задокументований за допомогою серцевих ферментів).

Якби цю ЕКГ описувати ізольовано без клінічної картини і анамнезу, то опис міг би звучати так:

«Синусовий ритм з ЧСС 90 уд./хв. Виражене відхилення ЕОС вліво (-60 °). Гіпертрофія лівого передсердя. Неспецифічні порушення внутрішньошлуночкової провідності».