Електрокардіограма 33

Клінічна проблема: чоловік середнього віку звернувся по медичну допомогу зі скаргами на біль у грудній клітці, який виник уперше. Чи може у нього бути гострий ІМ?

Інтерпретація

ЧСС і ритм: синусовий ритм з ЧСС приблизно 70 уд./хв.

Усі інтервали нормальні.

Електрична вісь серця: +60 °.

Гіпертрофія камер: немає.

Зміни комплексу QRST

Є дуже маленькі зубці q у нижніх і латеральних відведеннях. Перехідна зона виникає зарано і у відведенні V2 зубець R є досить високим. У нижньо-латеральних відведеннях відзначається елевація сегмента ST з гіпергострими зубцями Т, а у відведеннях aVL, V2 і V3 наявна реципрокна депресія сегмента ST. Така ЕКГ картина свідчить про імовірний гострий нижньо-латеральний інфаркт міокарда, з можливістю поширення на задню стінку лівого шлуночка.