Електрокардіограма 37

37

Клінічна проблема: цю ЕКГ записано в 67-річної пацієнтки, в якої вперше з’явились ознаки застійної серцевої недостатності. Чи наявні будь-які ознаки гіпертрофії лівого шлуночка на цій ЕКГ?

Інтерпретація

ЧСС і ритм: ритм нерегулярний і зубці Р відсутні. Це фібриляція передсердь (миготлива аритмія) з контрольованою медикаментами ЧСС.

Інтервали

Інтервал QRS: нормальний.

Інтервал QT: нормальний.

Третій комплекс QRS у відведенні ІІ широкий і має дивну морфологію. Це шлуночкова екстрасистола.

Електрична вісь серця: +10°.

Гіпертрофія камер: немає.

Зміни комплексу QRST

Зубців Q немає. Наростання зубців R нормальне. Наявне дифузне неспецифічне сплощення комплексів ST-T.

Коментар

У цієї пацієнтки при виконанні ехокардіографічного дослідження виявили гіпертрофію стінок лівого шлуночка з дилятацією його камери. Однак на цій ЕКГ немає жодного критерію, який би свідчив про гіпертрофію камер.

У дослідженнях було засвідчено, що поширеність гіпертрофії і/чи дилятації серця при виконанні ЕхоКГ і рентгенографії ОГК у будь-якому віці принаймні вдвічі перевищує поширеність гіпертрофії, діагностованої за ЕКГ критеріями. Отже, електрокардіографія є досить нечутливим методом для діагностики гіпертрофії камер серця.