Електрокардіограма 4

04

Клінічна проблема: оцініть імовірну значущість елевації сегмента ST на цій ЕКГ.

Інтерпретація

ЧСС і ритм: наявний регулярний синусовий ритм з ЧСС приблизно 95 уд./хв.

Інтервали:

Інтервал PR: нормальний (приблизно 0,19 сек).

Інтервал QRS: нормальний (приблизно 0,08 сек).

Інтервал QT: подовжений. Найліпше це видно у відведеннях V2, V3 і V4, в яких інтервал від початку зубця Q до закінчення інвертованого зубця Т явно більший, ніж половина інтервалу RR.

Електрична вісь серця:

Приблизно 0°. Орієнтація середньої осі комплексів QRS найбільше збігається з напрямком відведення І. Оскільки комплекс QRS є фактично ізоелектричним у ведведенні aVF, то середня вісь комплексів QRS повинна бути перпендикулярною до цього відведення, або становити приблизно 0 °.

Гіпертрофія камер:

Немає. Зубець Р у відведенні ІІ виглядає досить виразним, але він не загострений і не досягає вольтажних критеріїв (2,5 мм), які необхідні для діагностики гіпертрофії правого передсердя. Хоч у відведенні V1 спостерігається термінальний негативний компонент зубця Р, він не є достатньо глибоким, щоб заповнити один маленький квадратик на електрокардіографічній сітці. Отже, немає критерію для гіпертрофії лівого передсердя.

Зміни комплексу QRST:

Амплітуда комплексів QRS на цій ЕКГ знижена, хоча строгих критеріїв для твердження про те, що наявне зниження вольтажу комплексів QRS у відведеннях від кінцівок, немає (для цього висота усіх комплексів QRS у відведеннях від кінцівок повинна становити <5 мм, а в цьому випадку зубець R у відведенні І має висоту 6 мм). Знижений вольтаж комплексів QRS у відведеннях від кінцівок і/чи грудних відведеннях часто виявляють у пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень. Однак знижений вольтаж комплексів QRS, імовірно, не має клінічного значення за відсутності інших асоційованих знахідок і не свідчить на користь захворювання (у нашому випадку знижений вольтаж був ізольованою знахідкою).

Зубці Q: у відведенні ІІІ наявний зубець Q, але його клінічна значущість невідома. У відведеннях від V1 до V3 наявні комплекси QS, які вказують на передній інфаркт, а також є невеликі зубці q у відведеннях V4 і V5.

Наростання зубця R: відсутнє, оскільки у відведеннях від V1 до V3 наявні комплекси QS. Перехідна зона виникає між відведеннями V4 і V5.

Сегменти ST і зубці Т: сегменти ST демонструють «випуклість угору» практично в усіх грудних відведеннях. Хоча сегменти ST підняті над ізолінією лише на кілька міліметрів, їх форма (випукла угору конфігурація), асоційована симетрична інверсія зубців Т, відсутність попередньої ЕКГ для порівняння і наявність анамнезу стенокардитичного болю в жінки віком 59 років дають усі підстави припустити, що це гострий передній інфаркт міокарда, доки не доведено щось інше. Є всі показання для госпіталізації в палату інтенсивної терапії.